Безплатна електронна библиотека

Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,72
ISBN: 978-954-730-783-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за Министерството на вътрешните работи/ 12 издание към 15 август 2012 pdf

Описание:

В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите,задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството навътрешните работи и статусът на служителите в него.

...то на определени категории лица се използват преброители, определени от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и ... 09.09.2013 г ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ... ... ... ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари ... ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ... чиято дейност е насочена къ ... Закон за Преброяване 2021 | Национален статистически институт ... .05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари ... ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ... чиято дейност е насочена към защита на устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него. Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) Дейността на МВР е насочена към защита на за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТ 2006 Г. ... в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) ... Министърът на вътрешните работи при условията на ал. 4 може със ... 17. издание към 5 Февруари 2018 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните ... 17. актуализирано издание към 1 октомври 2018 г. В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР за осъществяване на политиките ... ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО ... Август 2012 ... Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, ...