Безплатна електронна библиотека

Организации с нестопанска цел

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,51
ISBN: 9789547307728
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Организации с нестопанска цел pdf

Описание:

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата нанестопанските организации - юридически лица с нестопанска цел,политическипартии, религиозни общности и институции, и технитеотношения с държавата.Поместени са Законът за юридическите лица снестопанска цел и актове поприлагането му, Законът за политическитепартии и Законът за вероизповеданията,които регулират правния статус,реда и условията за учредяване, регистрация ипрекратяване на тезиорганизации. Под линия са посочени предишни редакции наотменени иизменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и междуправните норми, включени в сборника.

... ОСНОВНАТА ИМ ДЕЙНОСТ Обяви в категория "Организации с нестопанска цел" Абонирай ме 15 ... Регистрация на НПО (Фондация / Сдружение) - всичко по ... ... .06.20 Хореограф в Детски фолклорен ансамбъл ,,Бистрица", с.Бистрица Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд ... § Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ): чл. 2 ЗЮЛНЦ - относно ... G Suite з ... PDF ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ ... ... § Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ): чл. 2 ЗЮЛНЦ - относно ... G Suite за организации с нестопанска цел Помогнете на организацията си с нестопанска цел да постигне по ... Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност! Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. Всяко предприятие с нестопанска цел, което не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч и няма задължение за подаване на ГОД, трябва да подаде в НСИ Декларация, с която да декларира ... Дейността на НПО в България понастоящем се регламентира от специалния Закон за юридическите лица с нестопанска цел, публикуван в „Държавен вестник", бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила от 1 януари 2001 г ... Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разпределението на печалбата на собственици или акционери съществено разграничават ... Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С AdvokatamI можеш бързо, лесно и най-вече - сигурно - да поставиш правни основи на о...