Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на предприятието - Стоян Дурин, Даниела Дурина

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,9
ISBN: 9789544641887
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Дурин, Даниела Дурина

Можете да изтеглите книгата Счетоводство на предприятието във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В изданието се разглеждат най-важните въпроси наорганизацията и методологията на счетоводството в предприятията съсстопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно саподчинени на изискванията на Международните стандарти за финансовоотчитане (МСФО) с изменения и допълнения до 30.04.2009 г.Последователно са изяснени основни въпроси на текущото счетоводноотчитане по обекти на счетоводството. Използва се система от счетоводнисметки, които са посочени като приложение към изданието. Тази система еразработена по начин да удовлетворява всички изисквания за счетоводнопредставяне на активите, пасивите, собствения капитал, приходите иразходите.Активите и пасивите като обекти на отчитане са разгледани в две основнигрупи – като текущи и като нетекущи. Този подход ще осигури възможностчрез текущото счетоводно отчитане да се подготви счетоводната информацияза съставяне на годишните финансови отчети.Приложен е системен подход и при представяне на основните въпроси наформата и съдържанието на годишните финансови отчети. Разгледани са ивъпроси, които се отнасят до междинното финансово отчитане, дооповестяването на свързаните лица, до финансовите отчети по сегменти,както и до анализа на финансовото състояние на предприятието.Книгата е предназначена за счетоводителите и за бизнес-ръководителите.Тя може да се ползва и от учащите се и от всички други лица, коитоизучават счетоводството с цел придобиване на професионални знания.Изданието може да се ползва и от всички, които се интересуват отпроблемите на счетоводството.Участието на авторите е съвместно.

... навредят на предприятието, дори да го доведат до фалит ... Онлайн Курс по "Оперативно Счетоводство" ... . ... Счетоводство на предприятието/ Осемнадесето издание Автор: Стоян Дурин, Даниела Дурина 29.50 лв. В учебника "Счетоводство на предприятието с примерни задания" са отразени всички промени, които са настъпили в закона за счетоводство на предприятието след 01.01.2016 г. ... Счетоводство на предприятието ! В АД са извес ... Курсова работа по счетоводство на предприятието, Курсова ... ... .01.2016 г. ... Счетоводство на предприятието ! В АД са известни следните операции : 1.материали -10 000 лв. ,на отделен ред е насочено ДДС разходите по доставката са платени от разплащателната с-ка ... и още нещо,ако знаете подобни сборници по счетоводство на предприятието с решени задачи ще съм благодарна ако ми пишете имената им, тъй като аз разполагам с подобен сборник но само с ... Видът на счетоводна политика, който предприятието може да възприеме при една или друга ситуация, трябва да се определи в съответствие с външните и вътрешните факторите, които влияят върху формирането й. Счетоводство на ... задълженията на предприятието към контрагенти във връзка с авансово получени от тях суми за продажби ......