Безплатна електронна библиотека

Граници на договорната и деликтната отговорност - Павел Гайдров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,22
ISBN: 9789542808978
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Павел Гайдров

Всички Павел Гайдров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Проблемите, свързани с за гражданската отговорност имат изключителноголямо значение. Тя е призвана да въздейства върху неправомерноторазвитие на гражданските правоотношения във всичките им разновидности. Врамките на общата гражданска отговорност централно място заематдоговорната и деликтната отговорност. Поради това актуален е и въпросътза границите на договорната и деликтната отговорност. Тези границиочертават вида и обема на вредите, които трябва да се възстановят. Впо-широк смисъл границите могат да се разглеждат във времево отношение,по отношение на лицата и пр.Монографията “Граници на договорната и деликтната отговорност” съдържачетири глави. В глава първа е разгледана общо гражданската отговорност –понятието, правната уредба по римското право, развитието на института иправната уредба на отговорността и нейните предпоставки. Глава втораразглежда границите на договорната отговорност. Дадена е общахарактеристика на нейните граници, обема на отговорността придоговорните задължения, както и основанията, които яизключват. Границите на деликтната отговорност са разгледани в третатаглава. Същата включва правната уредба на границите на деликтнатаотговорност, обема и основанията, изключващи тази отговорност. Вчетвъртата глава е разгледано съотношението между границите надоговорната и деликтната отговорност. Обърнато е внимание на сравнениетов обема на отговорностите при договорните и деликтните задължения,изследвани са и въпросите за конкуренцията между договорната иделиктната отговорност и са направени съответните изводи. Разгледани сасъщо и важни международно-правни и процесуални проблеми.В изследването широко е застъпена и съдебната практика. De lege ferendaса направени някои предложения с оглед подобряване на законодателството,които засягат спорния проблем за съотношението между договорната иделиктната отговорност, хипотезата на съпричиняване на вредоносниярезултат, както и обезщетяването на неимуществените вреди придоговорната отговорност. Направените предложения според мен бихадопринесли за една по-голяма яснота и завършеност в уредбата на тезиотговорности.Настоящият труд има изразена практическа насоченост.

... при деликтната отг. е 5 години и тече от момента на откриването на дееца ... Размисли върху съставите на безвиновна отговорност и ... ... . Кумулиране на деликтна и договорна отговорност 1.Вредата може да е в следствие от поведението и на длъжника и на кредитора - при деликтна и при договорната отговорност.При деликтната отговорност - чл.51(2) ЗЗД - обща неделима вреда. 1. Еднакви ... 6. Отговорност за вреди:а) определение и видове вреди; б ... ... .При деликтната отговорност - чл.51(2) ЗЗД - обща неделима вреда. 1. Еднакви са предпоставките на договорната и деликтната отговорност. И двете предпоставят наличност на вина у увреждащия и изхождат от принципа, че без вина няма и отговорност. 2. Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Граници на договорната и деликтната отговорност". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. 2.2 Функции на деликтната отговорност. 2.3 Граници на договорната и деликтната отговорност. 2.3.1 Разграничаване и кумулиране на договорната и деликтна отговорност. ГЛАВА ТРЕТА. Според проф. А. Калайджиев и доц. Тр. Конов фактическите състави на договорната и деликтната отговорност се изключват и не се конкурират. Граници на договорната и деликтната отговорност Павел Гайдаров Проблемите, свързани с за гражданската отговорност имат изключително голямо значение. Тя е призвана да въздейства върху ... Проблемът за кумулирането на договорната и деликтната отговорност се поставя в случаите, когато вредите са причинени при неизпълнение на договорно задължение и същевр...