Безплатна електронна библиотека

Ландшафтна география на България - Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,18
ISBN: 9789541807828
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ангел Велчев, Румен Пенин, Никола Тодоров, Мимоза Контева

Най-добрият Ландшафтна география на България pdf, който ще намерите тук

Описание:

Монографията „Ландшафтна география наБългария“ обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра„Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географскияфакултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в областта накомплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите отизследванията в първия в страната научно-учебен ландшафтен стационар вгр. Земен. Структурата на монографията включваразвитието на ландшафтознанието в България, основните етапи исъвременните направления. Изяснени са базисни понятия, използвани вландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране идиференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашнитекласификационни системи на ландшафтите в България, както и съставенителандшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено нарайонирането на природните територии, което представлява един отметодите за изследване и систематизация на природнотериториалнитеобекти. Монографията е предназначена заспециалисти в областта на ландшафтознанието и ландшафтната екология, застуденти от специалностите „География”, „Регионално развитие иполитика”, „Туризъм”, „География и биология” и „История и география” наСофийския университет „Св. Климент Охридски“, както и за специализиранимагистърски програми в различни ВУЗ-ове на страната. Предлаганотоиздание ще бъде полезно и за студентите, изучаващи ландшафтни иекологични проблеми в техническите висши учебни заведения, както и заспециалисти, занимаващи се с ландшафтно устройство, регионално развитие идруги.

...на, и е заобиколена от планини: Витоша и Лозен на юг, Люлин на запад и Стара планина на север ... География на България - вариант 1 ... . Общата ѝ площ е 1344 km², а средната й надмор ... Ландшафтна география на България. Тодоров, Никола (2011) Ландшафтна география на България. Издателство Булвест 2000 . 235 с. ISBN 978-954-18-0782-8 . Резюме / Abstract Вид ... Физическа география и ланд ... Ландшафтна география на България | Ozone.bg ... . Издателство Булвест 2000 . 235 с. ISBN 978-954-18-0782-8 . Резюме / Abstract Вид ... Физическа география и ландшафтна екология. терминологичен речник. учебна програма 2019/2020 (булвест 2000) Природна география на България. Области на България. Кратко описание: 19 стр. ... Ландшафтна характеристика на Симитлийска котловина ... Република България е разположена в източната половина на Балканския полуостров. На изток границата с Черно море е с дължина 378 км, простираща се между село Вама Веке на север до устието на Резовска река на юг. Монографията 'Ландшафтна география на България" обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" в Геолого - географския факултет на ... Автор е на над 40 популярни статии и над 90 научни труда, сред които "Природна география на България", "Терминологичен речник по физическа география и ландшафтна екология",„Ръководство за ... Подкаст: Гл. ас. д-р Димитър Желев от geograf.bg (Ландшафтна география на България) bgnauka публикувано на март 2, 2018 Ландшафтна екология ІІ, летен семестър 2019/2020. Биогеография, летен семестър 2019/2020. Политическа география ІІ, летен семестър 2019/2020. Методика на обучението по география - i, летен сем......