Безплатна електронна библиотека

Закон за счетоводството

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,78
ISBN: 978-954-730-722-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за счетоводството във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Поместени са Законът засчетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждатизискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянетои публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставятфинансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит,упражняването на одиторска професия. Включен е и Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международнитесчетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематичнаобласт. Текстовете са анотирани с предишниредакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативниактове.

...) Приложно поле. Чл. 2. За целите на този закон предприятия са: ... Промяна в срока за съхраняване на счетоводна информация ... ... . 1. търговците по смисъла на Търговския закон; 2. местните юридически лица, които не са търговци; Виж откритите Начало за търсене "закон за счетоводството 2018" в . Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (загл. доп., дв, бр. 44 от 2020 г ... PDF ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството ... . и за преодоляване на последиците (загл. доп., дв, бр. 44 от 2020 г., в сила ... ЗАКОН за счетоводството Обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.1991 г., в сила от 1.04.1991 г. Глава първа ОБЩИ ......