Безплатна електронна библиотека

Смисъл и смислова регулация на поведението - Ирина Зиновиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,42
ISBN: 978-954-91472-3-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ирина Зиновиева

Насладете се да четете Смисъл и смислова регулация на поведението Ирина Зиновиева epub книги безплатно

Описание:

Първата част от книгата представя интегративната концепция за смисъла.Тя е резултат от теоретичен анализ на съществуващите данни влитературата, но в изложението се представя само резултатът от анализа.Самото подреждане на наличните данни, генерирани в различни школи итечения, е направено на основата на създадената теория. Теорията сеизлага в процеса на представяне на данните от литературата. Втората част е посветена на създаване на концепция за смисловата регулация на поведението. Излагат се идеите за смислова- та система като основен регулатор на поведението. Тази регулация се проследява в процеса на целевото поведение. Третата част съдържа собствени емпирични изследвания. Разработени саскали за измерване на основни теоретично изведени променливи и сепровежда серия емпирични изследвания за тес-тиране на част оттеоретичните положения. Специално внимание е отделено на емпиричноизследване на ролята на смисловата регулация в уникална екзистенциалнаситуация: прехода от една социално-икономическа система в друга.

... Независимо и взаимозависимо конструиране на аза ... 6. Мотивационна регулация на поведението | Лекции по Право ... . 5. Емоционални явления. Настроения, емоции и чувства. Емоции и смисъл. 6. Емоционална регулация на поведението. Чувства - борба и контрол на чувствата. Когнитивен и личностен смисъл. Смислова система. Практическа демонстрация: Рол ... DOC ЕМОЦИИ И ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ ... . Смислова система. Практическа демонстрация: Роля на смисъла в регулацията на поведението в критични ситуации. ЕМОЦИИ И ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО . Разработил: доц. Георги ПЕТКОВ, д-р. София Съдържание на лекцията. 1. Същност на емоционалната реакция. А) Физиологичен компонент Познаването и контролирането на емоциите и на поведението върху което те оказват влияние е от значение при управление на хора, особено в сложни ситуации, под стрес или при времеви дефицит. Смисъл и смислова регулация на поведението. Ирина Зиновиева Цена: 15,00 лв.-5% Теория и практика на психодрамата ... ЕМОЦИИ, ЕМОЦИОНАЛНА РЕГУЛАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕМОЦИИТЕ Доц. Георги Петков, д-р то са фокусирани ...