Безплатна електронна библиотека

Основи на методиката на обучението по български език - Кирил Димчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,53
ISBN: 978-954-07-3213-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Кирил Димчев

Насладете се да четете Основи на методиката на обучението по български език Кирил Димчев epub книги безплатно

Описание:

„Основи на методиката на обучението по българския език“ е монография, в която се изясняват прагматичните, когнитивните и културологичните функции на занятията по български език. Авторът аргументира вижданията си по методологични и технологични въпроси: обект и предмет на методическите изследвания, познавателна значимост на методиката, мястото ù в съвременното научно пространство, тенденции в развитието ù.В първата част на книгата се анализират основни въпроси от теорията на обучението по български език – специфика на учебния предмет; особености на образователния процес по български език; научен статут на методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство.Втората част е посветена на образователното взаимодействие между преподаване, учене и оценяване на занятията по български език.Обект на изследване в третата част са образователни ситуации, в които се проявява системността на обучението по български език с акцент на:съдържание и цели; собственометодически принципи; методи, похвати и форми на работа, обусловени от спецификата на ученето и преподаването по български език; форми на организация в образователния процес по български език; учебни средства, информационни и комуникационни технологии, прилагани в обучението по български език.В четвъртата част се изяснява същността на компетентностния подход и се дават насоки за изучаване на проблемите, които са заложени в учебните програми („Текстът в речевото общуване“, „Изречението в текста. Интонация и пунктуация“, „Думата в изречението и в текста. Правоговор, правопис, пунктуация“, „Звукова страна на думата. Правоговор, интонация, правопис“, „Езикова система“).Изследването ще бъде полезно за методици, учители, студенти, лингвисти, педагози, социолози, културолози и др., които се интересуват от факторите за подобряване на езиковата култура на широки обществени среди.

...пециалност: Педагогика на обучението по български език и по чужд език - код 02 ... Реферати по Методика на обучението в Pomagalo.com ... .15.8.10 Първа година Първи семестър ects кредити Втори семестър ects кредити Увод в общото езикознание 22 1.Методика на обучението по български език като научно-приложна дисциплина предмет, цели, задачи МОБЕ е педагогическа наука, която се занимава с учебното съдържание, методи и похвати за преподаване в училище по ... Методика на обучението по български език 1. МОБЕ като наука. Цели и задачи ... Методика на обучението по български език, Лекция по ... ... ... Методика на обучението по български език 1. МОБЕ като наука. Цели и задачи на обучението по български език МОБЕ е наука, която е обвързана съдържателно с редица педагогически дисциплини като дидактика Документ от ... Обучението по български език в детската градина в условията на билингвизъм. София: Просвета. Манова-Томова, В. (1969). Емоции и говор у малкото дете. София. Минева, С. (2007). К. (2010). Основи на методиката на обучението по български език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски"]. Mandeva, M. (2015). Rodnoezikovite zanyatia v nachalnoto uchilishte - rabotilnitsa za formirane na integralen tip ... Книгата за учителя по български език за 11. клас представя структурно-композиционните особености на учебника и концепцията, вложена от авторите в целия учебен комплект. Към всеки от разделите, в които е разпределено ... Сподели своите Реферати по Методика на обучението с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com. информация. В методиката на обучението по български език (МОБЕ) за функционален модел служи схващането за обучението по българс-ки език (ОБЕ) като система от цели, средства за постига- Обучението по български език е сложна и многоаспектна дейност, която привлича все повече вниманието на изследователите. Повишеният интерес към нея се обуславя... Български език и литература ПРИНОСЕН ТРУД КЪМ МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Румяна Танкова. (2016). Методика на обучението по български език ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РАЗВИВАНЕТО НА УМЕНИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕЗИК Мая ПАДЕШКА Софийски университет „Св. Климент Охридски" Е-mail: [email protected] BULGARIAN LANGUAGE LEARNING AND DE...