Безплатна електронна библиотека

Закон за горите - 978-954-730-714-8

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,69
ISBN: 57356
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: 978-954-730-714-8

Най-добрият Закон за горите pdf, който ще намерите тук

Описание:

Представена е нормативната уредба наотношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горскитетеритории в Република България, с цел гарантиране на многофункционално иустойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане симоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползванетона дървесина и недървесни горски продукти, специалния правен режим на горите взащитени територии и при включването им в Националната екологичнамрежа. Включен е и Законът завъзстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, спрепращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилаганетоим.

... 09.04.2011 г.. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Раздел i ... 【Закон за горите】 Сиби • Цена | Ciela.com ... . Гори и горски фонд Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията ... Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд PDF файл, 1,2 MB, качен на 08.10.2018 Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) ... PDF ЗАКОН за горите - Biodiversity.bg ... . 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Разпоредбите на този закон се прилагат за всички защитени територии независимо от собствеността върху горите, земите и водните площи в тях. Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например: Спорни дърводобивни поправки се прокраднаха и в променения Закон за горите България 14 25 юли, 2012 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ В сила от 28.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г ... (2) Скицата на трасето или площадката с обозначени координати, която се прилага към заявлението по чл. 14в, ал. 2, т. 3 и чл. 16а, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и § 123, ал. 2, т. 6 от Закона за изменение и ... ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ . ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ ОТ 1958 Г. ... Отменен с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите - ДВ, бр. 125 от 29 декември 1997 г. Чл. 1. С този закон се урежда устройването ... Закона за горите, и точно два дни преди решаващото обществено обсъждане за спорния закон... 16:03, 09 юли 12 / Милен Енчев 72 Закон за горите ⚫ от 978-954-730-714-8 【Сиби】 57356 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. П...