Безплатна електронна библиотека

Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество - проф. д-р Камелия КАСАБОВА

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,21
ISBN: 9789546081773
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Камелия КАСАБОВА

Можете да изтеглите книгата Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Съдържание:закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството;защита на акционерите при изменение на капитала;право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му;правомощия на малцинството по отношение на общото събрание.

...в чл. 263с от Търговския закон (ТЗ) ... Научни приноси на проф. д-р Камелия ... . Фирмата трябва да съдържа наименованието на дружеството в тесен смисъл и означението "Акционерно дружество" или "АД" - чл. 158, ал. 2 от ТЗ. Седалище и адрес на управление. Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество, С., 2010 г.) акцентът е бил поставян ... Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно ... ... ., 2010 г.) акцентът е бил поставян върху закрилата на миноритарните акционери в обикновени и Акционерното дружество е представено от специфичната организационна форма на дружеството. В статията са описани предимствата и недостатъците на регистрирането на ao. Работата има за предмет на изследване акционерното дружество. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на Европейския съюз. Формулирано е научно определение на явлението. осветлява тесните връзки на политиците и топ мениджърите със света на елитната проституция. Б 6308 Книги от онлайн книжарница Лексико - право, Предварителният договор по българското право, Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част vii на ГПК, Договорът за орга „Публично дружество" е дружество, чиито акции се търгуват на борсата или се предлагат на обществеността по проспект, определен в Закона за ценните книжа и се държи от обществеността. Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество Издателство: Труд и право Автор: проф. д-р Камелия КАСАБОВА Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество Автор: Камелия Касабова. Цена: 18.24 лв. Отстъпка: 4.56 лв. (20.00 %) Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество 0 out of 5 ( Все още няма отзиви. 49. Публично дружество. ... Ако броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди ОС. ... Необходимо е и решение на Комисията в този случай. 1.3.3. Когато един акционер притежава 95% и направи предложение ... Акционерно дружество - определение, учередяване, системи за управление. Права и задължение на акционерите. Акции и облигации. Капитал - увеличение и намаление.... дневния ред, като и тук правото е разгледано през призмата на обикновено АД и публично дружество. Специално място в изследването заема правото на глас. Акционерите в инвестиционни дружества от отворен тип (както и притежателите на дялове в договорни фондове) имат право и на обратно изкупуване на акциите си. Увеличаване на капитала-допустимо е при наличието на следните усл-я:1/.да е внесен напълно определеният в устава р-ер и 2/.вземане на решение от общото събрание.ТЗ допуска следните начина на ... Книга "Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество" Книга "Закон за насл...