Безплатна електронна библиотека

Закони за собствеността

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,60
ISBN: 9786192260538
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закони за собствеността epub книги безплатно

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

... 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2008 Г ... PDF ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ... .) § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2008 г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 1996 Г., В СИЛА ОТ 01.06.1996 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г. ) § 27. (Отм. - Д ... ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи ... ... . 54 ОТ 2008 Г. ) § 27. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) § 28. Законът влиза в сила от 1 юни 1996 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи : Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Когато се установи, че заявлението за възстановяване на собствеността се отнася за земя, която е била одържавена и подлежи на реституция по други закони, заявлението се изпраща на ... ЗА...