Безплатна електронна библиотека

Унищожаемост на гражданско-правните сделки - Михаил Малчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,38
ISBN: 9789542812678
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Михаил Малчев

Михаил Малчев книги Унищожаемост на гражданско-правните сделки epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Предмет на изследване в книгата е съществен за гражданскоправната теорияи практика проблем. В условията на пазарна икономика въпросите наунищожаемостта на сделките придобиват все по-голяма актуалност врезултат на бързото развитие на оборота и често са от значение заразпределяне на значителни имуществени интереси. Съдържанието намогорафията (книгата) обхваща всички аспекти от предпоставкитеза възникване на явлението до последиците, които то предизвиква. Влогична последователност са детайлно разгледанитерминологичният апарат, свързан с унищожаемостта на сделките,историческото развитие и правната същност на института, шестте основанияза унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността затяхното потвърждаване. По отношение на голяма част от поставените в ходана изследването въпроси са посочени разрешенията,даденивдругиправнисистеми и частни кодификации.Целта на настоящото изследване е да се анализира и обобщи теорията исъдебната практика,посветени на унищожаемостта на гражданскоправнитесделките и да се направят съответни предложения за усъвършенстване направната й уредба. Изясняването същността на института ще допринесе засигурността на оборота, ще осигури ясни разрешения на сложните житейскиправоотношения, породени от динамиката в общественото развитие. В тазивръзка полезността на книгата може да се търси в няколко насоки. Тя можеда бъде ценно за законодателя с оглед бъдеща нормотворческа дейност,целяща подобряване на правната регламентация относно унищожаемостта насделките. Възможно е да има важно значение за правозащитните иправоприлагащите органи при разглеждането на конкретни, реални казуси втази материя. Като първо цялостно изследване на проблематиката, свързанас унищожаемостта на сделките, разработката може да предизвика иобществена дискусия по отношение на някои от поставените въпроси.

...ебници и учебни помагала ... За нищожността на индивидуалните административни актове ... ... . На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... (бележки по ТР от 28.06.2016 по т. д. № 3/2014 на ВКС). Нищожността на индивидуалните административни актове (ИАА) може да се прогласи по съдебен ред без ограничение във времето (чл. 149, ал. 5 АПК). Унищожаемос ... 2. Особени случаи на недействителност: а) относителна ... ... . 149, ал. 5 АПК). Унищожаемост на гражданско правните сделки - М.Малчев - 5лв. Търговски закон - 3лв Гражданско процесуален кодекс - 2лв Закон за собствеността - 2лв Кодекс на труда - 2лв Политология - Г. Янков - 5лв Правото на иск по чл. 31, ал. 1 ЗЗД се погасява с 3-годишна давност. Тя започва да тече от деня на сключване на договора, респ. на извършване на едностранната сделка (чл. 32, ал. 2 ЗЗД). УНИЩОЖАЕМОСТ НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ - МИХАИЛ МАЛЧЕВ - СИЕЛА от 10 сеп 2018г. Прочети повече › ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ (СЪС СИНТЕЗ НА ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА) - АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ... Унищожаемост на сделки, правни норми, ФЛ и ЮЛ, цесия. Има въпроси с повече от един верен отговор. В статия за "Лекс" проф. Анелия Мингова отговаря на въпроса кога съдът е длъжен да следи служебно за нищожността на правните сделки, по който предстои да се произнесат Гражданската и Търговската колегии на ВКС с ... На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. В случай, че и тези искове не бъдат уважени, ищецът претендира унищожаемост на същите правни сделки на осн. чл. 27 във вр. с чл. 29 от ЗЗД, поради измама. В хода на процеса пред районния съд ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Книга » Унищожаемост на гражданскоправните сделки ★ Плащане в брой при получаване ... 26 юни 2019г.-Недействителност на правните сделки. Практика - Върховен касационен съд. След успеха на първото издание на „Унищожаемост на гражданскоправните сделки" авторът ... Грешката може да се отнася до вида на сделката, до идентичността на предмета на сделката или до лицето на сделката(само ако е сключена с оглед тази личност).Грешки в мотивите или пресмятането не са основания за ... ІІ, н.д. № 211/12г. на нотариус Николина Стойчева и евентуални искове с правно основание чл. 26 от ЗЗД за обявяване на същите сделки за нищожни, и са присъдени разноските по делото. - сделки с недвижими имоти ... на търговски дружества ... нищожност и унищожаемост. Винаги проучвайте детайлно клаузите на договорите, които подписвате и сключвате! Според чл.20а, ал.1 от ......