Безплатна електронна библиотека

Прогнозиране и планиране - Катя Владимирова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,65
ISBN: 978-954-494-044-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Катя Владимирова

Всички Катя Владимирова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Настоящото издание по прогнозиране и планиране е предназначено завсички, които се интересуват от ефективното управление на развитието насъвременните икономически системи и организации, на промените, коитонастъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция иглобализация. Подготвено е на основата на постиженията в науката ипрактиката по управление, прогнозиране, програмиране и планиране в светаи в Европейския съюз и най-новата история на България. Основава се насъвременните постижения в методологията на икономическия анализ,планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕСстратегии, програми и координация на националните планове за действия викономическата и социалната сфера, както и в организациите от развитите викономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. Приподготовката му авторите са се ръководили от идеята публикацията да бъдемаксимално полезна за специалисти, студенти и всички интересуващи се отвъпросите на прогнозирането и планирането и неговото използване вуправлението, както и от трансформирането на планирането през последнитегодини главно в стратегическо и програмно, ориентирано към цели заоптимално развитие на всяка една от икономическите системи. Изданието може да се използва както от студентите, които имат курса"Прогнозиране и планиране", така и курсове по: "Икономически анализи ипрогнози", "Програмиране и планиране в ЕС", "Планиране в бюджетниорганизации" и други студенти, специалисти и експерти от практиката,докторанти, изследователи и преподаватели. На пета част: единадесета, дванадесета (без т. 1,3 и 5) и тринадесета глава автор е проф. д. ик. н. Константин Н. Габровски.

...роцеси, чрез които се осъществява връзката между събитията от миналото, настоящето и бъдещето ... Маркетинг, прогнозиране и планиране - Издателски комплекс ... ... . ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ Лекции (пищови), 49 страници по-големи от стандартните, съдържа 28 теми Безплатно Прогнозиране и планиране Като ERP система от висок клас Zeron V/4 предлага разнообразни инструменти за прогнозирането на продажбите и планиране снабдяването с необходимите стоки за тръговия и ... Планиране е всяка човешка дейност, свързана с определяне на цели, които трябва да бъдат пост ... Прогнозиране и планиране - Издателски комплекс - УНСС ... ... Планиране е всяка човешка дейност, свързана с определяне на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще с изясняването и определянето на необходимите за постигането на тези цели ресурси и мероприятия... Прогнозиране и планиране Категория Маркетинг, прогнозиране и планиране ...