Безплатна електронна библиотека

Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина“ - Димитър Гюров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,20
ISBN: 978–954–01–2184–0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Гюров

Можете да изтеглите книгата Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина“ във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата предлага аналитично структуриране на взаимодействието междудетската градина и семейството като резултат от преглед на текущотосъстояние на българското образование и възможностите за неговоторазвитие в стратегическите европейски измерения. Разгледани са основнитеаспекти на предучилищното образование. Книгата може да послужи като интегриран образователен продукт,система от знания, умения и отношения за актуализиране и усъвършенстванена компетенциите и практическия управленски опит на директорите, запривличане на учителите в процеса на педагогическо взаимодействие сродителите. Тя е резултат от задълбочените изследвания на авторите и апробиранена моделите на педагогическо взаимодействие „семейство – детска градина“в бакалавърски и магистърски програми в СУ „Св. Кл. Охридски“ и другиводещи университети и факултети.

...действие: семейство ... „Модели на педагогическо взаимодействие: семейство - детска градина" Ксения Семизорова РД09-992/24 ... Педагогическо взаимодействие "детска градина - семейство ... ... .01.2017 Теоретични модели на технологията ... Модели на педагогическо взаимодействие «семейство-детска градина». С., Просвета, 2008. Пенев, Р. Педагогическо образованиие на родителите. Гюрова. Модели на педагогическо взаимодействие « ... PDF СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙСТВО - ДЕТСКА ... ... . С., Просвета, 2008. Пенев, Р. Педагогическо образованиие на родителите. Гюрова. Модели на педагогическо взаимодействие «семейство- детска градина». С., Просвета, 2008. Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование ... Друга форма на приобщаване на родителите към детската градина и подобряване на компетентността им за взаимодействие извън нея са празниците и развлеченията-посрещане на баба Марта ... Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина" Автор: Д. Гюров и др. Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина" на Димитър Гюров сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. ДОКЛАД-АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ДЪГА" - гр. ПАЗАРДЖИК. ЗА УЧЕБНАТА 20. 1. 8/2019 г. ДГ „Дъга" е институция, която осигурява началната подготовка на децата за опознаване на света около тях и им осигурява добро начало на ... Табл.1. Модели на взаимоотношения между родители и учители. Няма съмнение, че чрез партньорския модел на взаимодействие с родителите се постига най-висока степен на ефективност и резултатност по посока подкрепа на ......