Безплатна електронна библиотека

Морско право - Рене Родиер

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,24
ISBN: 9789540728056
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Рене Родиер

Рене Родиер книги Морско право epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

По свояжанр, съдържание и предназначение разглежданата книга би могла да сеокачестви като учебно помагало в популярен стил, което представлявасинтезирано изложение на десетото издание на курса по морско частноправо на Родиер и Понтавис 1986 г. В първата част на разглежданото учебно помагало се излагат характернитеособености и развитието на традиционното морско частно право, като сезапочне от древните източници на вавилонското, египетското, гръцкото иримското право, за да се стигне до обичайното морско право от XIII доXVIII в., въплътено в множество сборници от морски обичаи, решения инормативни актове, отнасящи се до търговското мореплаване, морскататърговия, морските превози, застраховки, режима на пристанищата, морскоубежище, статута на морските кораби и международни конвенции относноразлични морски дейности. В тази част се разглеждат проблемите, свързанисъс статута на морските пространства, правната характеристика натърговските кораби, включително националност на кораба, корабнатарегистрация и правата и задълженията на държавата на флага на кораба.Правният режим на кораба, включително покупко-продажба, наемане и другиправни действия, чиито предмет е корабът, се уреждат от основни принципии норми на вещното право, приспособени към особеностите на кораба.Важно място е отделено на безопасността на корабоплаването, отговорностна превозвача и на собствениците на кораби, общата авария, като типичнаинституция на морското право, морските кредити и застраховки, и други правниактове. Втората част, която обхваща три глави, е посветена на актуалнитепроблеми на морското право, определящи правното понятие за търговскикораб, взаимоотношението между корабът и морето и по-специално - праватаи задълженията на държавите в различните морски пространства - отвътрешните и пристанищни води, териториалното море, проливите иканалите, използвани за корабоплаване, установени в Конвенцията на ООНпо морско право от 1982 г. и специализирани многостранни договори,приети под егидата на Международната морска организация относно режимана изключителните икономически зони от 200 морски мили, континенталнияшелф, риболова, експлоатацията на морските ресурси и опазването наморската среда от замърсяване. Проблемите на сблъсквания между кораби идруги морски бедствия, оказването на помощ и спасяване на човешки животна море, се изтъкват като характерни елементи на съвременното морскоправо. В тази връзка се отделя специално внимание на експлоатацията накораба в глава II, в която се разглеждат въпросите относно построяванетои техническото оборудване на кораба, ремонтни и свързаните с тяхдейности. Третата част е посветена на управлението, стопанисването и правнатауредба на морските Дейности и техните перспективи. Една от най-новитеморски дейности се изразява в изследване, проучване и експлоатация наминералните и енергийни източници на морското дъно и неговите недраотвъд националната юрисдикция на морските държави, в съответствие сразпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. В тазичаст относно перспективите на използването на морските пространства итехните ресурси, се подчертава необходимостта от предотвратяване натенденцията към омаловажаване или пренебрегване на правата и свободитена морето, устойчивото използване на природните ресурси на морскатасреда и утвърждаване на международния правен ред в моретата и океаните. Появата на тази книга несъмнено ще предизвика повишен интерес къмактуалните проблеми на морското право. Тя може да послужи като стимул засистемното разширяване на издателската дейност в тази област. Подобниусилия обаче трябва да бъдат насочени не само към популярни издания отрода на настоящата книга, а също така към по значителни по обем ипредметен обхват трудове в областта на морското право. Аз съм уверен, чеспециалистите в областта на морското право, студентите и практикуващитеюристи всеки един според своите интелектуални и професионални интереси,ще оценят достойнствата и ползата от подобни издания.

...ло » Морско право ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес ... Адвокати морско право | BUSINESS.bg ... . Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Адвокат Иван Маринов извършва услуги в сферата на Гражданското право, Вещното право, Облигационното право, Търговското право. морско право translation in Bulgarian-English dictionary. bg На второ място, считам, че не следва да се от ... Морско право | Апис - Силата на информацията ... . морско право translation in Bulgarian-English dictionary. bg На второ място, считам, че не следва да се отдава предимство на Конвенцията по морско право пред прилагането на Директива 80/987, тъй като задължението за осигуряване на гаранция ... Юрисдикция. Режимът на териториалните води се регулира от Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., а също и от националното законодателство на крайбрежната държава.Съгласно член 33 от Конвенцията, в зоната ... Морско право е система от принципи и норми, които определтя юридически режим на Световния океан, статутът на морските пространства и всичко, което е свързано между държавите при използването и опазването на ... От автора: Ако притежавате лекции по право в електронен вариант и искате да ги споделите с нас, като по този начин помогнете на вашите колеги, можете да ги изпратите на адрес [email protected] Ние ще ги прегледаме и качим (в ... Продукти отговарящи на търсене: Морско право. Социално осигуряване 2019 г. Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова ... Международно морско право. Понятие, характерни особеност Разработки по Международно публично право, съобразени с актуалното учебно съдържание. ООН — Право в сферата на правата на човека, Съвет на Европа — Конвенции: права на човека, демокрация, съдебно сътрудничество, Международна морска организация (Мmo): морско право Както всяка отраслово-правна наука, така и международното морско право има свои източници или онези правни форми, отразяващи волята на субектите на международното публично право... Общността, с Решение 98/392/ЕО (1 ), одобри Конвенцията на ООН по морско право, съдържаща принципи и правила, отнасящи се до опазването и управлението на живите ресурси на морето. МОРСКО ПРАВО (ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО) Специалност: Право Лектор: проф. д-р Симеон Божанов 1. Понятие, предмет и особености на Морското право 2. Еволюция на МП 3. Източници на МП 4. морско право е отрасъл на съвременното международно право и представлява съвкупност от съгласувани принципи и норми, които определят правния ре - Работна група „Морско право" се занимава с дейност, свързана с морското право, въз основа на Конвенцията на ООН по морско право (unclos). Работната група се занимава основно със: Това коментира пред БНР адвокатът по морско право Владимир Владимиров*, по повод излезли в публичното пространство чатове в ...