Безплатна електронна библиотека

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,61
ISBN: 9789547309067
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.В допълнение са поместени Всеобщата декларация за правата на човека, Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, списък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, както и справочник на основните международни договори в областта на защитата на човешките права.

...о настоящата Харта съдържа права, съответстващи на права, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, техният смисъл и обхват са ... 9. Европейска конвенция за правата на човека и основните ... ... ... 2.4. Протокол № 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи 2.5. Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства. 3. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание ⚫ от 【Сиби】 ... 【Конвенция за защита на правата на човека и основните ... ... .5. Протокол № 13 относно премахването на смъртното наказание при всякакви обстоятелства. 3. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи/ 2. издание ⚫ от 【Сиби】 9789547309067 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Правата на човека са етични принципи или социални норми, които задават определени стандарти на човешко поведение и са защитени като законови права от местното и международно право. Обикновено те се разглеждат като ... конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и от Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по ... КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ. Обн. ДВ. бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г. Преамбюл Разпоредбите на Конвенцията з...