Безплатна електронна библиотека

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,82
ISBN: 9786197063066
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Тук ще намерите книгата Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст pdf

Описание:

Рецептите, включени в сборника, са съобразени с представените изисквания към храните и храненето, специфични за кърмачетата и малките деца. Сборникът рецепти и ръководството за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст съдейства за въвеждане в организираното хранене на децата на регламентираните чрез Наредба № 2 на МЗ (ДВ, бр. 28/19.03.2013 г.) изисквания за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, както и на действащото национално и европейско законодателство, свързано с качеството и безопасността на храните. Тази наредба на МЗ е разработена с експертното участие на широк кръг специалисти по хранене и диететика, педиатри, специалисти в област¬та на детското здраве, включително проф. д-р С. Петрова, дм; доц. д-р В. Дулева, дм, доц. д-р М. Маринова, дм, гл. ас. д-р Л. Рангелова, дм, д-р М. Русинова, д-р Л. Черечанска, д-р А. Антонова, д-р Т. Ралчева, д-р Н. Микушинска, д-р Н. Николова, инж. М. Куртишева.Сборникът рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст се прилага за организирано хранене в детски ясли, домове за медико-социални грижи за деца, дневни центрове и центрове за настаняване от семеен тип, в които се предоставят социални услуги в общността на деца на възраст от 0 до 3 години, за приготвянето на храна в детските кухни. Може успешно да се ползва и при домашни условия, тъй като рецептите са лесно изпълними.Ръководството за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст и рецептурите са разработени от специалистите по хранене и диететика проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, и гл. ас. д-р Лалка Рангелова, дм, както и от инж. по хранителни технологии Мариана Куртишева от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), със съдействието на д-р Антоанета Антонова – педиатър, зам.-председател на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ. Изискванията за осигуряване на качеството и безопасността на храните и напитките са разработени от д-р Камен Николов от Българската агенция по безопасност на храните. „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ е рецензиран и приет с висока оценка от разширен научен колегиум и от Научния съвет на НЦОЗА.„Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ е утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 5.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3-годишна възраст.

...годишна възраст" от авторски колектив проф ... Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на ... ... . д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Дулева, дм, гл. асист. д-р Лалка Рангелова, дм и инж ... Ръководството за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е разработено от специалистите по хранене и диететика проф. д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Сбо ... Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на ... ... . д-р Стефка Петрова, дм, доц. д-р Веселка Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст - Проф. Петрова, какво наложи изда-ването на подобен сборник, включващ ръ- Описание. Настоящият Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст е първо издание и е предназначен основно за орга...