Безплатна електронна библиотека

Счетоводство - 2019 - д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Николай РИЗОВ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,78
ISBN: 2010012720
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с., Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Николай РИЗОВ

Можете да изтеглите книгата Счетоводство - 2019 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

От началото на годината са в сила промени в Закона за счетоводството. Те са предмет на обстоен коментар.В коментара ще намерите и отговори на редица конкретни въпроси за връзката между Закона за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане, за публичността на финансовите отчети и за много текущи проблеми от практиката на счетоводителя.С важна приложна стойност са подробните практически разяснения по Националните счетоводни стандарти.Предложен е систематичен коментар на счетоводните стандарти, които имат по-значимо практическо приложение. Основно внимание е обърнато на по-сложните въпроси, по които има някои противоречия и неразбирания.Публикуван е и задълбочен коментар на Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от ЕС. Акцентът е върху новите стандарти, както и върху по-значимите изменения в съществуващите. Изяснени са и някои от най-проблемните въпроси по прилагането на МСС в нашата стопанска действителност.Новост в изданието е разделът „Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности“.Основният замисъл е да бъде изяснена връзката между счетоводното третиране и данъчното облагане на някои дискусионни въпроси от ежедневната счетоводна практика. Така се предоставя една неоценима помощ на читателите, които търсят ясни отговори на пряко поставени въпроси.За първи път в годишника е включен и раздел, в който се разясняват новите нормативни изисквания към регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти, въведени с промените в Наредба № Н-18.В края на книгата е включен и един изключително полезен справочен раздел с грижливо подбрана информация, необходима на всеки счетоводител, консултант или одитор в ежедневната му практика.Съдържанието на годишника е насочено към всички, които практикуват тази уважавана професия „счетоводител“. Той им дава необходимото знание за счетоводството, но и ги провокира да бъдат съпричастни както към съвременното му състояние, така и към неговото развитие.

...нолични търговци, които са малки предприятия (чл ... Счетоводство - Уикипедия ... . 32, ал. 4 от Закона за счетоводството); Двустранно счетоводство. ПУ "Паисий Хилендарски" Ректорат, ул. "Цар Асен" 24. Централа: 032/261 261. Телефакс: 032/628 390 oт Счетоводство възстановяване на ДДС от ЕС Здравейте колеги, имам следния случй: подала съм искане за възст.на ДДС от Румъния за 2017година едва днес 24.06.2020 по ... Счетоводство - 2019 | Ozone.bg ... .на ДДС от Румъния за 2017година едва днес 24.06.2020 получих решение, че сумата е ... ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2020 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. Данъци, Финанси и счетоводство. 16 - 17 януари 2020 г., 9.30 - 17.30 ч. София, бул. "Кн. Счетоводство книги Разнообразен избор от онлайн Книжарница СИЕЛА Разгледайте и поръчайте с бърза доставка до всеки адрес! ... Счетоводство - 2019. Бюджетно счетоводство 17-19.08.2020 - Сл. бряг, хотел"Нептун Бийч"- Бюдж. сч-во, труд и осигуряване Данъци и счетоводство Срокът за лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г., но са длъжни да представят ГОД за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4 от ЗСт, и подават ГОД ... СЧЕТОВОДСТВО бр. 01/2019, година ХХiii 2 залегнала в търговското законодателство, поради което трите етапа на продажбите на консигнация, наречени учредителна, отчетна и Специалност „Оперативно счетоводство" Дата на започване на курса: 08.03.2019 г. Продължителност на обучението: 300 учебни часа. Цена на курса: Дистанционно обучение: 1400.00 лева Счетоводство - 2019 г. ... е написан в съответствие с действащите нормативни актове по счетоводство. В него са разработени и са представени основните теми на теорията, методологията и ... Семинар: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане Постановление № 30 от 20.02.2019 г., ДВ бр. 20, от 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г., практически ... „Счетоводство, контрол и финанси 2004" ЕООД ПИБ АД, клон: „Раковски" iban: bg78 finv 9150 1015 5186 88; bic: finvbgsf. Годишни финансови отчети за 2019 г. doc. Гамор груп 2019. ГФО Гамор груп 2019 Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Счетоводство 2019 на Колектив сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн....