Безплатна електронна библиотека

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на република България - Том 1 - Преки данъци - Иван Стоянов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,74
ISBN: 9789542827757
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Стоянов

Можете да изтеглите книгата Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на република България - Том 1 - Преки данъци във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода 2007–2017 г., като акцентът е поставен върху последните години. Определянето на този период не е случайно. Съображенията са: първо, от 2007 г. РБ е член на ЕС и съответно българското данъчно законодателство е обновено и хармонизирано с данъчното законодателство на ЕС; второ, от 2007 г. е създадена и започва да функционира системата на административните съдилища у нас, на които са подсъдни данъчните дела. Сборникът съдържа и коментар на едни от най-сложните и деликатни проблеми на съдебната практика по данъчни дела. Това е първият систематизиран сборник съдебна практика по данъчни дела в два тома с коментар. Остава надеждата, че проучванията и критичният анализ на данъчната юриспруденция ще стават все по-задълбочени и интензивни, защото добрата теория е предпоставка за добра практика.​ Георги Чолаков, Председател на ВАС

...ния и практики. Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 1953 - 2008 г ... Върховен административен съд :: Данъчните дела вече ще се ... ... . Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България. Том i. Преки данъци - Иван Г. Стоянов: Глобата по българското наказателно право - Розалина ... Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Републи ... store.bg - Сборник съдебна практика по граждански дела на ... ... . Том i. Преки данъци - Иван Г. Стоянов: Глобата по българското наказателно право - Розалина ... Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс. Том ІІ. Особена част. Книга първа (1968-1990) Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 - 2018 г. Народните представители промениха и подсъдността на още четири вида данъчни дела - по обжалването на действията за обезпечаване на доказателства (чл.41 ДОПК), на отсрочване и разсрочване на ... Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на република България - Том 1 - Преки данъци. Иван Г.Стоянов Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на Република България. Том I. Преки данъци - Иван Г. Сборникът включва съдебната практика по граждански дела на Върховния Върховния Касационен съд на Република България,приета през периода 1953-2008г. и 2008-2016г.Действащото у нас гражданско законодателство,една част от ... Сборник съдебна практика ... в рамките на производства по дела. ... глава 9, том 1, стр. 97), изменена с Директива 2006/98/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. (ОВ l 363, 2006 г., стр. 129; Специално издание на ... Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на република България - Том 1 - Преки данъци. Иван Г.Стоянов Акциите на данъчните от последните 2-3 години, свързани с незабавно запечатване на търговски обекти, доведоха до неочакван ефект за магистрати в Бургас. Оказа се, че законът не е съвсем ясен и при жалби се тълкува по ... Административен съд София-град (България), с акт от 11 декември 2012 г. , постъпил в С ъда на 14 януари 2013 г. , в рамките на производство по дело „mакс Пен " e oo Д. срещу. Директор на дирекция Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд на република България - Том 1 - Преки данъци Производител: Ciela доц. Бончо М. Бончев** Предвид значението на доброто административно правосъдие за върховенството на закона, публикуваме отново работа, анализираща юриспруденцията на ВАС на Царство България по въпросите на ... Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 1953 - 2008 г. „Справочникът със съдебна практика" (...