Безплатна електронна библиотека

Индивидът в международното право - Диана Ковачева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,82
ISBN: 9789542827108
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Диана Ковачева

Най-добрият Индивидът в международното право pdf, който ще намерите тук

Описание:

Монография изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката в съществуващите теории за неговите субекти в последния век. Важна цел на публикацията е да проследи разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени от международното право, на неговата международна отговорност, а също и развитието на международноправните способи за защита при нарушения на неговите права.В контекста на глобализацията и интензивното развитие на технологиите, днес е трудно да се твърди, че индивидът няма статус на субект на международното право. В съвременната теория и практика има редица аргументи, които дават основание той да бъде определен именно като вторичен субект. Основната цел на настоящия труд е да открои самостоятелния статус на физическите лица на международно ниво и да покаже, че еволюцията му е тясно свързана с развитието на международното право за защита правата на човека и международното хуманитарно право.

...ото право е създаването на Международния червен кръст и подписването на Женевските конвенции след 1864 година ... Индивидът в международното право от Диана Ковачева - Книги ... ... ... 1. Понятие същност на международно публично право. МПП е система от правни норми, която регулира отношенията между държавите и международните организации, както и отношенията между самите тях. В Декларацията за принципите на международното право[color=#BF0000]*: "всяка държава се ползва от правата, присъщи н ... Индивидът в международното право. Диана Ковачева ... ... . В Декларацията за принципите на международното право[color=#BF0000]*: "всяка държава се ползва от правата, присъщи на пълния суверенитет". Международното право в древността и средновековието. Международното право на средновековна България. Възникване на класическото международно право. МНП Обща част 1. Общо понятие в МНП. МНП и МПП, МНП и вътрешно национално наказателно пр. 2. Основни етапи в развитието на МНП. Нюрбертски и Тотийски процес. 3. Международни материално правни и проце 06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Ко Цена: 12.00 лв. Книга. Тази книга съставлява систематичен учебен курс по „ Гражданско право - обща част в нова, втора редакция, съобразена с действащото сега законодателство. В нея са разгледани основните въпроси ... Монография изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката в съществуващите теории за неговите субекти в последния век ... Международното право в древността 32 2. Международното право в средновековието 37 3. Международното право на средновековна България 42 4. Възникване на класическото международно право (от ......