Безплатна електронна библиотека

Практически въпроси на собствеността - Александър Георгиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,1
ISBN: 9789546082497
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Георгиев

Можете да изтеглите книгата Практически въпроси на собствеността във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата съдържа експертни разработки на най-важните практически проблеми, свързани с режима на възникване, управляване, прехвърляне и защита на правото на собственост. Те са представени под формата на тематични коментари и актуални казуси от гражданския оборот. По всеки казус са изложени същината на проблема, прегледът на нормативната уредба и на правните му разрешения, предложени от теорията и от съдебната практика. При това изложението е опростено и подчинено на идеята книгата да бъде максимално функционална и в помощ на практикуващия юрист. Това трето издание на книгата обхваща и отразява както промените в нормативната уредба през последните пет години, така и развитието и обогатяването на съдебната практика. Представена е актуализация на предложените разрешения в повечето от казусите вследствие на динамичното развитие на законодателството. Добавени са и много на брой нови казуси. Включени са две изцяло нови глави, посветени на ипотеката и на устройството на територията и кадастъра. Публикуваната в резюмета към всяка глава съдебна практика е обогатена с нови съдебни и тълкувателни решения. Така изложението представлява интерес не само за тези, които за първи път се запознават с книгата, но и за читателите, които разполагат с предишните издания. Изданието е съобразено с действащото законодателство към 31 март 2017 г. Предназначението на книгата е чрез анализ на законовата уредба и актовете на съда и чрез предоставяне на практически решения на конкретни казуси да се подпомогнат както практикуващите юристи, така и други специалисти, чиято дейност е свързана с въпросите на собствеността.

...е на обществените поръчки ... 《Практически въпроси на собствеността/ Второ преработено и ... ... . Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по спорни въпроси. Проблемът с чл.78, ал.1 ЗС е по-скоро в предложението за прехвърляне на собствеността на поименни акции (ако се приеме, че те са движими вещи) „макар и от несобственик" и да се отрече ... За да се възстанови собс ... Практически въпроси на собствеността. Проблеми на ... ... ... За да се възстанови собствеността по право, обаче, е необходимо имотът да съществува във вида, в който е бил одържавен. ... ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ... Още повече, че част от поставените от касаторите въпроси засягат становища, изразени от тричленни състави на ГК на ВКС в постановени по реда на чл.290 ГПК решения, които настоящият състав ... Практически въпроси, свързани с правото на почивки в работния ден за работниците и служителите Бележка: Отговорът на въпроса е достъпен само за регистрирани потребители. Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ): чл. 32, ал. 2 - относно въвод във владение. Вещно право - Георги Боянов / ИК "Авалон" / 2009 г. Откриване на семинара. 13.10 - 15.00 ч. Тема № 1 Практически въпроси на сервитутите, правото на строеж, надстрояването и пристрояването. Лекция 2 учебни часа Дискусия 1 учебен час АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА . ВЕЩНОТО ПРАВО гр. София, парк хотел «Москва», на 29 и 30 юни 2018 г. ЛЕКТОРИ: Бонка Дечева - съдия във Върховен касационен съд Във връзка с измененията в Закона за движение по пътищата, публикувани в ДВ бр.10 от 01.02.2011 г. относно режима за санкциониране на нарушителите по този закон, с последните промени се въведе ... Дирекция Финанси и управление на собствеността. ... при подготовката на становища до ръководството по финансови въпроси и по предложенията, които са свързани с приходната и разходната част ... СЕМИНАР НА ТЕМА АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО Петък, 15 Юни 2018г. 10:00ч. П Р О Г Р А М А Първи ден /29.06. - петък/ 13.00 - Регистриране на участниците Теоретични и практически въпроси, свързани с развалянето на договорите по реда на чл. 87 и следващите от ЗЗД ... възстановяване на собствеността при отпадане на основанието и т.н. Съдебната ... АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО, който ще се проведе в гр. София, парк хотел «Витоша», на 29 и 30 юни 2018 г. ПРОГРАМА. Първи ден /29.06. - петък/ 13.00 - Регистриране на участниците В понеделник собственикът на 86,6% от собствеността на "синия" клуб Георги Попов обяви, че вероятно в четвъртък ще джироса всичко на Наско Сираков, след като е получил т.нар. отказ от ......