Безплатна електронна библиотека

Частно съдебно изпълнение / 7.издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,66
ISBN: 9789547309531-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Частно съдебно изпълнение / 7.издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на служебните архиви от частните съдебни изпълнители и таксите, които се заплащат във връзка с изпълнителните производства.Поместени са и подзаконовите актове, с които се уреждат условията и редът за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители, задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители и минималната застрахователна сума, изискванията към отчетите, както и начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители.Включен е и Уставът на Камарата на частните съдебни изпълнители. Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

... за изпълнение по чл. 410 ГПК, ако длъжникът плати дълга в изпълнителното производство или бъде осребрен негов имуществен актив от ... Частен съдебен изпълнител — Адвокат Валентина Каменарска ... ... изпълнение 24% Друго (моля, пояснете) 3% Смятате ли, че е оправдано паралелното съществуване на системите на частно и държавно съдебно изпълнение? 6 Сборникът съдържа уредбата на статуса и правомощията на частните съдебни изпълнители, условията и реда за придобиване на правоспособност и упражняване на професията, правилата за воденето и съхраняването на ... ИС се състои в правото да се изисква принудително удовлетворяване на съдебно потвърденото право и в задължението да се понася ... АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНО СЪДЕБНО ... ... ... ИС се състои в правото да се изисква принудително удовлетворяване на съдебно потвърденото право и в задължението да се понася принудително изпълнение. Частно съдебно изпълнение на издателство Сиби. ... Справочник за кандидат-студенти 2020 - 2021 за СУ `Св. (1) Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1 - 8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на ... Частично изпълнение не е допустимо - чл.66 ЗЗД - Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части, макар задължението да е делимо. Но има и изключения: На 18.02.2012 год. в град София се проведе организираният от Камарата на ЧСИ семинар, засягащ въпросите за събиране на публични и частни държавни вземания от частнте съдебни изпълнители, приложение… Ако държавното вземане се погаси изцяло в хода на едно частно съдебно изпълнение, обезпечителните и изпълнителни действия, извършени по публичното дело, се прекратяват. Вчера беше представен „Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение", в който ИПИ анализира икономическите ефекти от регулирането и практиките в системата на съдебното изпълнение....