Безплатна електронна библиотека

Защита по ДОПК - Здравко Славчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,4
ISBN: 9789548933858
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Здравко Славчев

Всички Здравко Славчев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Теоретичното изложение на възможностите е подкрепено от анализ на съществуващата съдебна практика. Изложението е структурирано по начин, позволяващ на всеки заинтересован да разбере най-съществените характеристика на отделните защитни производства.Съчетанието между теория и съдебна практика превръща "Защита по ДОПК" в съвършен помощник както при изучаването на процесуалните норми, така и при практическото им приложение.

...е публикуван образец на Уведомление по чл ... 《Защита по ДОПК》| Здравко Славчев | Книги от онлайн ... ... . 77, ал. 1 от ДОПК (при заличаване на едноличен търговец, прекратяване на юридическо лице, преобразуване по реда на глава шестнадесета от ... Но при действието на чл. 162, ал. 2, т. 3 ДОПК като публични вземания са определени държавните и общинските такси, установени по основание (но не и по размер) със закон. Адвокат по данъчно право-Кантората ни е ... Относителната недействителност по чл. 216 ДОПК ... ... . Адвокат по данъчно право-Кантората ни е специализирана в областта на данъчното право. Ревизионни производства, Проверки от НАП, Консултации, Данъчна защита. Съпоставка между производствата по ДОПК, ГПК и АПК. kонкуренция с производствата по несъстоятелност и ЗОЗ. ... Защита на длъжника и трето лице. Спорът по приложението на закона произтича от обстоятелството, че глобата, освен административно наказание, е и публично вземане, каквито са и останалите изброени в чл. 162, ал.2 ДОПК вземания ... В тази секция се публикуват и съобщения по Закона за държавната собственост (чл. 34а, ал. 3) във връзка с чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК. 2014 г изтича крайният срок за подаване на Декларациято по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. Санкцията за неподадена в срок декларация е в размер от 500 до 1000 лв ., а при повторно нарушение от 1000 до 10 000 лв. Книгата представя единственото изследване в страната, посветено на теорията и обогатено от практиката по ДОПК. Именно това обуславя неприложимостта на общия давностен срок за събиране на публични държавни вземания, предвиден в чл. 171, ал.1 ДОПК. Срокът по чл. 171, ал.1 ДОПК не би следвало да намери ... По този начин, според жалбоподателя, Костова целяла да прикрие незаконното отваряне на личните му сметки, което по негово мнение представлява нарушение на чл. 2 и чл. 4 от Закона за защита на ... С недължимо платените към 31.12.2012 г. суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, ще се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 ДОПК, освен ако до 01.01.2013 г ... Наръчник „Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП" Ново актуализирано и допълнено издание с включени измененията и допълненията в ДОПК, в сила от 01.01.2020 г. Съдебна защита и принудително изпълнение ... на нередовностите по чл. 145 или от одобряването на споразумението по чл. 154 от ДОПК; Срокът за произнасяне по жалбата може да бъде продължен по ......