Безплатна електронна библиотека

Основи на правната философия на XXI век - Валентин Петев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,31
ISBN: 9789547307650
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валентин Петев

Можете да изтеглите книгата Основи на правната философия на XXI век във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В съвременното плуралистичнообщество, в което съществуват различниполитически възгледи и етични убеждения,правото регулира динамиката наобществените отношения в рамките наинституционализирани дискурси.Втях се решават практическиполитически задачи на рационална,аргументативна основа и резултатите сезакрепват със задължителниправни норми. Тази характеристика важи само задемократичноорганизирани общества, които следват модела на правовата държава.В книгата "Основи на правната философия на XXI век" се обръща особено голямо вниманиена феномена на глобализацията, койтоводи, между другото, до един вид „правенплурализъм“– комплекс отправила и норми от различни източници и с различенобвързващ ефект.Товаизследване на Валентин Петев се включва вмеждународнатаправно-философска дискусия. То също така цели да разшириразбирането напрактикуващите юристи за ролята на правото като координиращфактор внационален и транснационален контекст. Не на последно място, авторътиска да събуди по-дълбок теоретичен интерес сред студентите по право,които сабъдещите дейни участници както в съответния национален правенред, така и вобластта на глобалното право.

...ка и право в цикъла "Философия" на средното училище 2 ч ... Философия на правото - Уикипедия ... . л. + 2 ч. упр. Конспект за изпит № Въпрос 1 Що е право. Философията на правото или правната философия е раздел на философията и юриспруденцията, който има за предмет изследването на смисъла на правото, неговата същност, както и понятието за него; възникването, неговото ... Този роман проследява всяка от историите на четири ... Основи На Правната Философия На Xxi Век | Онлайн ... ... ... Този роман проследява всяка от историите на четиримата войника, които си разделят дрехите на Исус Христос."А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял. Всичко за ученика. Раници, чанти, несесери В началото на 21 век глобализацията на системата на МО навлиза във втория си етап - функционалната глобализация. ... Основи на частното право ... Философия на правото ... Към началото на 21 век вече се е установило като правило, ... Основи и философия на ... пораждат нуждата от по-строги основи на математиката. Говори се дори за „криза на основите". По този начин в края на xix век в Европа има ... при които правните субекти не могат да се отклонят от предписанието на правната. ... Имаш домашна за "Основи на правото и търговско право - ... Освен това, общата философия на правото е предпоставка за изучаване на философските въпроси на отделните отрасли на правото, както и на проблемите на правната социология. Основи на правната философия на xxi ... Век-22, 1992. Торбов, Ц. Философия на правото и ... Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) През септември 1945 г. публикува кратката Fuenf Minuten Rechtsphilosophie (Пет минути философия на правото), която оказва голямо влияние за формирането на юриспруденцията на оценките (Wertungsjurisprudenz), която е господстваща непосредствено ... Основи на правната философия на xxi век. Валентин Петев Цена: 10,00 лв.-10% Осигурени лица в ДОО ... Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин. общество. С оглед на това от началото на 90-те години на ХХ век академичната дискусия в рамките на политическата философия и правната теория за Първо по рода си тематично изследване за появата и развитието на европейската философия на историята. Препоръчва се за историци, философи, юристи, културолози, политолози, социолози, европеисти, психолози, будни ... За всички първокурсници задочно обучение, това са лекции по основи на правото... Основи на правната философия на xxi век Автор: Валентин Петев Цена: 8.50 лв. Отстъпка: 1.50 лв. (15.00 %)...