Безплатна електронна библиотека

Закон за движение по пътищата 2011

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,94
ISBN: 9545281138х
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за движение по пътищата 2011 epub книги безплатно

Описание:

* Цветни приложения * Наредби за прилагане на закона * Глоби, санкции и контролни точки

...ето, изграждането ... Проект на Закон за движението по пътищата ... Алкохол - mvr.bg ... . С изготвянето на нов Закон за движението по пътищата се цели усъвършенстване на нормативната база, регламентираща правилата за движение по пътищата, задълженията и ... (2) Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за общес ... DOC ЗАКОН за пътищата ... ... (2) Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение. (3) (изм. - дВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) този закон се при­ не са отворени за обществено ползване, са длъжни да ги обозначат. (2) Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение. Правила за движение по пътищата, Пътни превозни средства, Правоспособност на водачите на ППС, Права и задължение на службите за контрол, Принудителни административни мерки, Административно - наказателна отговорност Закона за движение по пътищата е един от най-лошо написаните и закърпени закони. През годините в него са добавени преписани текстове от редица чужди законодателства. 1 ПРОЕКТ! ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение. (3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Този закон се прилага и за пътищата, които не са отворени за обществено ползване, По Закона за движението по пътищата Чл. 174. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 1 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв ... Виж откритите Начало за търсене "Закон за движение по пътищата 2018" в . Максималната скорост за движение е 120 km/h. Към 2011 година са в процес на планиране. ... с максимална скорост за движение по тях 120 km/h. ... е осъществено чрез Закона за пътищата. Предложението за ... Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства ...