Безплатна електронна библиотека

Публика и политика: Въведение в политическата антропология на модерността - Николай Найденов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,46
ISBN: 9789540726724
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Найденов

Тук ще намерите книгата Публика и политика: Въведение в политическата антропология на модерността pdf

Описание:

Книгата изследва радикалната трансформация в комуникационната среда на обществото в Западна Европа в резултат от демографските и икономическите промени през XVII и XVIII в. и доминиращата роля, която започва да играе общуването между анонимните обитатели на големия град, организирани в различни видове публики. Тази промяна в общуването се концептуализира като основен фактор за възникването и утвърждаването на модерната демокрация. В центъра на анализа е поставен обменът на мнения между анонимните участници в публиката - обмен, в чийто ход възниква потребността от публична (политическа) трибуна и публичен (политически) представител. Така се обосновава идеята, че в обмена на мнения между две анонимни лица възникват базисните публични отношения - архетипът на политическите отношения в модерното общество, който задава основните параметри на съвременната демокрация. В тази рамка се ражда виждането за публичните отношения като идентифициращи света на публичното по начина, по който икономическите отношения идентифицират света на икономиката. Благодарение на своя подход изложената концепция дава систематична представа за участието на индивида в политическото конституиране на модерното общество и по същество представлява една политическа антропология на модерността.

...ата антропология на модерността 41 Публични финанси 88 Публичните дружества и развитието на фондовата борса в България: противоречиви траектории ... PDF УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ... ... ... монография (Публика и политика: Въведение в политическата антропология на Модерността. София : Университетско издателство „ Св . К. Охридски ", 408 с.), две студии ( едната на английски език ) и ... ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ПРЕНОСИ И ОПОСРЕДЯВА ... store.bg - Политическа антропология ... . София : Университетско издателство „ Св . К. Охридски ", 408 с.), две студии ( едната на английски език ) и ... ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА: ПРЕНОСИ И ОПОСРЕДЯВАНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА В ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА 1. „Икономическа база" и „политическа надстройка" 162 2. Среди на опосредяване. Лоик Вакан, Въведение към Въведение в рефлексивната антропология 13.В. Техническо осигуряване на обучението политика: Въведение в политическата антропология на Модерността". София: Университетско издателство, 2008, 408 с., която е най-представителна за тази цел. ВЪВЕДЕНИЕ Обучението в Бакалавърска програма "Политически науки" в НБУ е съобразено със съвременното състояние на развитието на образованието по политически науки в България и в ... стратегии - на въведение в историята на демокрацията и на анализ на нейните фундаментални понятия 14 . С оглед на настоящия анализ се припомня, че за Сартори съвременната Статия от списание „Либерален преглед" - място за свободни хора и свободни идеи... В началото на труда авторът мотивира написването му така: „Една от най-видните и влиятелни личности от историята на нашия народно-културен развой, без всякакво съмнение, след личностите на Кирил и Методий и цар Борис ... В бъдеще е необходимо да се извърши систематично изследване на линиите на приемственост в политическата култура и в стопанско-икономическите виждания преди и след 1944 г. В лицето на Моника Вакарелова и Димитър Божков, едно ново поколение, изкушени от визуалността изследователи затвърждава присъствието си с анализи на негативността на образа в ... Бургер е автор на книгите "Сезан и Ходлер", издадена в Мюнхен (Burger 1919), и "Въведение в модерното изкуство", издадена в Берлин (Burger 1917). * * * 2.2. Хабермас показва, как в епохата на модерността се оформят три свята, оставящи зад себе си представата за единен и неразчленим свят, присъщ на митологията и метафизиката. Публика и политика. Въведение в политическата антропология на модерността. С., 2000 и цитираната там литература по въпроса. Трудът, посветен на тази проблематика се нарича "Психология на масите и анализ на човешкото Аз", като в него Фройд избира подход, различен от традициите на р...