Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на Закона за МВР

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,45
ISBN: 36469
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

... сила от 05.07.2011 г. Приет с ПМС № 179 от 29 ... Красимир Станчев: Трябва промяна в правилника за прилагане ... ... .06.2011 г. Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 7 Май 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на Закона з ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ... ... . Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца Промените произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г ... (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 8.03.2011 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Чл. 2. (Изм. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за ветераните от войните Приет с ПМС № 168 от 16.08.1999 г., обн ......