Безплатна електронна библиотека

Здравно осигуряване 2006 - Стоян Гичев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,14
ISBN: 1945 - 18641
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев

Насладете се да четете Здравно осигуряване 2006 Стоян Гичев epub книги безплатно

Описание:

...a.bg Чл.4. (1) (Предишен текст на чл ... Кодове за плащане на здравно осигуряване за 2011 ... . 4, изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Задължителното здравно осигуряване Re: здравно осигуряване Люба (гост) 04.03.2006 12:43 Изх. № 91-01-76/12.03.2005 г. ОТНОСНО: допълнение на писмо № 91-01-298 от 21 декември 2004 г. на ГД "ОВКО" във връзка с промените в ЗЗО ! През 1998 година Народното събрание прие Закон за здравното осигуряване (ЗЗО). С него в страната ни беше във ... Здравно осигуряване в България ... . С него в страната ни беше въведено задължителното здравно осигуряване. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във ... Колеги, имам следния казус: Чуждестранно лице , управляващ собствено ООД /заедно със съпруг/ не е осигурявано здравно през м.януари 2007, защото през 2006 г. становището на НАП беше , че не трябва да се осигурява здравно. Премийният приход, реализиран от дружествата, извършващи дейност по д...