Безплатна електронна библиотека

Кодекс за задължителното обществено осигуряване 2002

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,72
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ните и професионалните фондове да бъдат инвестирани ... 20 години от Кодекса за задължителното обществено осигуряване ... ... Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9 (декларация ... Кодекс за задължителното общ ... PDF ЗАКОН за здравното осигуряване ... . 4, ал. 5 и 9 (декларация ... Кодекс за задължителното обществено осигуряване, Закон за здравното осигуряване 14.01.2002 Краен срок, в който лицата, упражняващи дейности, за които се плаща патентен данък през 2002 г., трябва ... Кодекс за задължителното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. бр. 64 от 2000 г.). ... Инструкция № 1 от 11.iii.2002 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските ... Обхват и принципи на задължителното обществено осигуряване Публикувано на: 16.05.2014 Осигурителните системи се опират на един от основните принципи за равни възможности за всички хора. Кодекс за социално осигуряване 2 13 С01 28. актуализирано издание към 15 май 2020 г. + актуализационно приложение към 9 юни 2020 г. 1. във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на ... 1 КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в ... кодекс урежда обществените отношения, свързани със: 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, ... в сила от 01.01.2002 г.) За дните, включени в периода по ал. 1,...