Безплатна електронна библиотека

Данъчен Процесуален Кодекс

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,33
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...2005г ... Данъчен процесуален кодекс (отм ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (13. издание 2019 ... ... .01.01.2006 г.) § 1 т. 6. от Допълнителните разпоредби ... на сделка със свързани лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се наказва с лишаване от ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Де ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ... . В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., ... 2. възстановяват резултати за данъчен период, подлежащи на възстановяване, когато това е ... Р Е Ш Е Н И Е № 5512 гр. София, 03.08.2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 42 състав, в публично заседание на 12.05.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Калин Куманов при участието на секретаря Росица ... Данъчно - осигурителен процесуален кодекс на Р България. Правомощия на органа по приходите и задължения на задължените лица. Адрес за кореспонденция и срокове за съхранение. чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от Част 1. Данни за лицето, представляващо образуванието Научи повече за книгата "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2...