Безплатна електронна библиотека

Кодекс на труда/3 издание 2016 - проф. д-р Емил Мингов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,59
ISBN: 9789542820147
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Емил Мингов

Можете да изтеглите книгата Кодекс на труда/3 издание 2016 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕВЪВЕДЕНИЕРАЗДЕЛ I1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Извлечение)2. КОДЕКС НА ТРУДАРАЗДЕЛ IIНОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР1. Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица2. Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор3. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда4. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години5. Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възрастРАЗДЕЛ IIIНОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКУРС1. Закон за развитието на академичния състав в Република България2. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България – извлечениеРАЗДЕЛ IVИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ1. Наредба за командировките в страната2. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбинаРАЗДЕЛ VРАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ1. Наредба за работното време, почивките и отпуските2. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време3. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск4. Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателяРАЗДЕЛ VIТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА1. Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятиятаРАЗДЕЛ VIIТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ1. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя2. Наредба за структурата и организацията на работната заплата3. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрацияРАЗДЕЛ VIIIСПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ1. Наредба за трудоустрояване2. Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на трудаРАЗДЕЛ IXТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ1. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред2. Наредба за трудовата книжка и трудовия стажРАЗДЕЛ XКОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВОЗакон за уреждане на колективните трудови спорове

...нов Захов. Дневник спазва етичния кодекс на българските медии ... Статии за "кодекс на труда" в Дневник ... . Реклама. Към мобилната версия. Федерацията на всички европейски академии (allea) публикува на български език преработено издание на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания. Документът служи на европейската ... Кодекс ММОГ. Международн ... Lex.bg - Актуализирано издание на 'Кодекс на труда' ... . Документът служи на европейската ... Кодекс ММОГ. Международный морской кодекс по опасным грузам. включающий Поправки 33-06 . Издание 2006. IMDG Code . International Maritime . Dangerous Goods Code . Incorporating Amendment 33-06. 2006 Edition Българското Dvd издание на Дедпул (2016) А+филмс 01:08 Българското Dvd издание на Марсианецът (2015) А+филмс 2016 От началото на 2016 г. до 27 април 2020 г. към НАП ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Дневник спазва етичния кодекс на българските ... През месец юли 2017 г. 44-тото Народното събраниe обсъди промени в Кодекса на труда (КТ) 1, насочени срещу неизплащането на заплати от страна на некоректни работодатели.Промените са били предложени на 06.07.2017 г. от група ... Публикувана на 28 Ноем. 2016 в: Кодекс на труда 2 отговори Дияна Димитрова отговори: Прекратяване на безсрочен трудов договор по чл. 325, ал.1, т.9 от КТ Кодекс на труда - първо издание за 2016 Всички книги могат да бъдат поръчани чрез платформата, по телефона на номер 0878 634 344, както и чрез контактната форма на сайта. Кодекс на труда - cтраница 3. Съгласен съм ... (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на ... Публикувана на 07 Апр. 2014 в: Кодекс на труда 3 ... (18) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят ... Научи повече за книгата "Кодекс на труда 2018" и ако се ️ влюбиш ... в бележка под линия е и диспозитивът на Тълкувателно решение 2/2016 г. по ... В предстоящото ново издание на сборника ще бъдат ... Кодекс на Труда В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр. 26 от 1... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.) ... И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2016 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ И ... Кодекс на труда 2016 - първо издание на Проф. д-р Емил Мингов сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Измененията и допълненията на Кодекса на труда са публикувани в Държавен вестник, брой 105 от 30.xii.2016 г. Основните промените са свързани с командироването и изпращането на работници и служители в и от друга държава ......