Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки/ 12. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,62
ISBN: 9789547309227,
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Обществени поръчки/ 12. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.Включени са и други актове по прилагането на закона - наредбата по чл. 13, ал. 3 ЗОП и тарифата за таксите, които се събират в производствата по обжалване.Поместено е Информационно приложение - справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

...и промените в Правилника ... Становища на Агенцията по обществени поръчки ... ... Присъствено практическо обучение: УСПЕШЕН ПРЕХОД КЪМ ДИГИТАЛНИ ПОРЪЧКИ (16-17 юли, 2020 г.) Еднодневен ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 - ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (31 юли, 2020 г.) Обществени поръчки (16 издание 2019) Обществени поръчки (16 издание 2019) — 0.0 от 5 (0) | sku: bkbk0004522n. Техни ... Агенция по обществени поръчки - АОП ... .0 от 5 (0) | sku: bkbk0004522n. Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане ... 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч. За жалби, предложения и сигнали: тел. 02 9822 574, [email protected] Обществени поръчки Заглавие Отпечатване на „Държавен вестник" - официално издание на Република България, с периодичност съгласно чл. 12 от Закона за „Държавен вестник" ВЗЕМЕТЕ ЗА 12 ЛВ./ ... е включено и спиране на всички обществени поръчки. Изключение ще се прави само за търгове, които са свързани с неотложни мерки за живота и здравето на хората, националната ... Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури "Доставка на батерии" Валидна от: 05.09.2019 АДРЕС: гр. Кюстендил, 2500 ул. Демокрация № 44, ет. 10 тел. (078) 550 272 факс: (078) 550 271 E-mail:[email protected] mzh ... Цена: 7.20 лв. Книга. В сборника са включени Законът за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане - ППЗОП и наредбите, които уреждат възлагането на малките обществени поръчки и ... В чл. 13 се посочва, че Законът за обществени поръчки (ЗОП) не се прилага само при покупки на хигиенни материали и медицински изделия, които сега трябва да се случват бързо. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, обявени с МЗ № ОХ-1143/23.12.2019 г. В сила от 01.01.2020 г. Обществени поръчки на РЗОК - Враца, обявени след 01.01.2019 г. „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Враца, включително доставка и монтаж на резервни ... 17. издание към 10 април 2020 година. ... В актуализираното издание на сборника са отразени промените в Правилника за прилагане на ЗОП, обнародвани в бр. 29 на "Държавен вестник" от 27 март 2020 г., в сила от 1 април 2020 г. 12 : 947798 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 05.12.2019 г. 09.12.2019 г. 13 : 948396 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) ... Разяснение по документацията за участие, публикувано на 03.12.2015 г. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 23.12.2015 г. Хисаря", за период от 01.07.2020г. до 31.1...