Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки - Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,82
ISBN: 9789546082152
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова

Насладете се да четете Обществени поръчки Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова epub книги безплатно

Описание:

Отделните раздели на книгата съдържат:- коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;- експертна разработка на основните процедури при възлагане на обществените поръчки със съпътстващите ги приложни документи;- същност и характеристики на предварителния и на последващия контрол, както и административно-наказателната отговорност при нарушения в областта на обществените поръчки;- анализ на практиката на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията;- експертни решения на най-често срещаните и най-сложни практически въпроси по откриване на процедурата, оценка и класиране на офертите и производство пред КЗК;- актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.Съдържанието на книгата е актуално към 30 май 2014 година.Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

..." по Рамково споразумение № СПОР-6 ... Обществени поръчки - профил на купувача ... ... Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Изпълнение на СМР в рамките на проект "Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ" финансиран по фонд "Вътрешна сигурност 2014-2020г." Обществени поръчки. 00513-2020-0013-„О ... Обществени поръчки по ЗОП ... ." Обществени поръчки. 00513-2020-0013-„Осъществяване на дейности по информация, комуникация и публичност по проект № bg16m1op002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на ... Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури "Доставка на батерии" Валидна от: 05.09.2019 Дирекция "Обществени поръчки" - МВР (ДОП) Създадена с постановление на Министерски съвет № 297 от 10 ноември 2016 г., (ДВ бр.-№ 90/2016). За кратки консултации по ЗОП и услуги по обществени поръчки: 0877 399 935 . 0877 399 965 / 0877 399 975. За информация относно абонаменти, семинари, както и при технически проблеми с платформата: 0877 399 960 / 0877 3999 17 Обществени поръчки съгласно закона, действащ след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Начало / Официален сайт на община Монтана > Общинска администрация > Обществени поръчки Обществени поръчки Текущи Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНИТЕ СЛУЧАИ НА КОРОНАВИРУС И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В РБ, УВЕДОМЯВАМЕ НАШИТЕ АБОНАТИ, ЧЕ ОТЧИТАНЕТО НА ПОТРЕБЕНАТА ВОДА, НЯМА ДА БЪДЕ ... Обществени поръчки. ... Информационно съобщение поръчки и пазарни консултации, ста...