Безплатна електронна библиотека

Българско наследствено право / 10. издание - Христо Тасев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,92
ISBN: 9789542813682
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Тасев

Можете да изтеглите книгата Българско наследствено право / 10. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Претърпял десет издания (1953, 1956, 1963, 1987, 1993, 2000, 2004, 2006, 2009 г.), той има за цел да подпомага както студентите по право, така и практикуващите правници.Написан преди повече от шейсет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време. След последното му издание законодателството претърпя немалко и съществени промени. Бяха приети нов ГПК от 2008 г. и нов Семеен кодекс, в сила от1 октомври 2009 г. При осъвременяването на това издание редакторите са се стремили в максимална степен да запазят изложението така, както авторът го е разработил. Изоставено е само това, което вече е загубило актуалност. Посочената литература и най-вече съдебната практика в по-голямата си частса запазени, защото според редакторите те са едно от достойнствата на учебника. Вниманието е насочено основно към отразяване на настъпилите нормативни промени, теоретични виждания и новата съдебна практика.СЪДЪРЖАНИЕ:Използвани съкращенияБележки на редакторитеПредговорГлава първа - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО§ 1. Понятие за наследствено право§ 2. Българско наследствено право§ 3. Наследственото право като дял от гражданскоправната наука и като учебна дисциплинаГлава втора - ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО§ 4. Наследяване (наследствено правоприемство)§ 5. Наследство (наследствено имущество)§ 6. Откриване на наследството§ 7. Способност за наследяване§ 8. Недостойнство за наследяванеГлава трета - НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН§ 9.Основни положения§ 10. Ред за наследяване на роднините§ 11. Наследствени права на преживелия съпруг§ 12. Наследяване по право на заместване§ 13. За размера на наследствените дяловеГлава четвърта - НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ§ 14. Понятие за завещанието§ 15. Завещателна дееспособност§ 16. Способност за наследяване по завещание§ 17. Форма на завещанието§ 18. Съдържание на завещанието§ 19. Модалитети при завещателните разпореждания§ 20. Субституции (заместване при завещателните разпореждания)§ 21. Запазена част и разполагаема част§ 22. Възстановяване на запазената част§ 23. Изпълнение на завещанието§ 24. Отменяване на завещанието§ 25. Недействителност на завещаниетоГлава пета - НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЛЕДЯВАНЕТО§ 26. Права на наследниците, които са живели с наследодателя и са се грижили за него§ 27. Права на наследниците, които са спомогнали да се увеличи наследството§ 28. За наследяването на права върху произведения на интелектуалната собственост§ 29. За някои наследственоправни въпроси с международен елементГлава шеста - ПРИДОБИВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО§ 30. Общи положения§ 31. Приемане на наследството§ 32. Отказ от наследство§ 33. Правила за приемането и отказа от наследство§ 34. Преминаване по наследство на самото право на наследяване (наследствена трансмисия)§ 35. Преминаване на наследственото имущество към държавата и общинитеГлава седма - ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ И МЕЖДУ ТЯХ И ТРЕТИ ЛИЦА§ 36. Отношения между наследниците§ 37. Отношения между наследниците и трети лицаГлава осма - ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО§ 38. Основни положения§ 39. Доброволна делба§ 40. Съдебна делба§ 41. Делба, извършена от наследодателя приживе§ 42. Ред за ликвидиране на спестовните влогове в банка ДСК и търговските банки§ 43. Делба с участие на държавата§ 44. Действие на делбата§ 45. Недействителност на делбатаГлава девета - ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНОСТ ПРИ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ§ 46. Международна компетентност на българските съдилища§ 47. Приложим закон при наследяването и делбата на съсобственост в отношения с международен елементЛитература

...тари за БЪЛГАРСКО ГРАЖД ... Българско наследствено право/ Девето преработено издание ... ... .ПРОЦЕСУАЛ.ПРАВО.10 ИЗДАНИЕ . Абонирайте се за промоции и новости от Framar.bg. Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Претърпял десет издания (1953, 1956, 1963, 1987, 1993, 2000, 2004, Дванадесето преработено и допълнено издание. Нова редакция - Симеон ... 18. Българското средновековно наследствено право | Лекции ... ... . Нова редакция - Симеон Тасев. Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Той има за цел да подпомага както студентите по право ... Семейно и наследствено право - Адвокат Симеонова-Коруджиева, София, България. Процесуално ... Българско средновековно наследствено право Наследяването като акт и законна норма възниква и се формира заедно с частната собственост. Средновековното право регламентира наседяването ... Начало / Право / Семейно и наследствено право. ... БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО ... СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО ШЕСТО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ 10.90 лв. Българско наследствено право от Христо Тасев издание: четвърто преработено, 1987 Поръчай "Българско наследствено право/ Девето преработено издание" от Христо Тасев на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Българско наследствено право. дванадесето преработено и допълнено издание. Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство. Написан преди повече от шестдесет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време. Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за ... Обществени науки, Право и Юридическа литература, Семейно и наследствено право Българско наследствено право Майчинството: Отпуски. Гражданска регистрация на лицата 2 03 С05 11. издание към 10 октомври 2019 г. Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубва...