Безплатна електронна библиотека

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ 3. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,59
ISBN: 978954730810-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ 3. издание pdf

Описание:

3. актуализирано издание - към 20 март 2013 г.Включено е и извлечение от Закона за омбудсмана във връзка с функциите на омбудсмана като Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

...анията и задържането под стража Друго дразни в случая и то е, че приетите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)на теория обезпечиха мярката ... Закон за изпълнение на наказанията и задържането под ... ... ... Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; ... определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права ... Правото на затворниците н ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; ... определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права ... Правото на затворниците на свиждания не по-малко от два пъти в месеца е провъзгласено в чл. 86, ал. 1, т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 42 и 79 ... Четвърто актуализирано издание към 9 юни 2015 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания" на издателство „Сиби". В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под ... от този закон. Докладът е публичен, съобразно чл. 4, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 2016г. 4. издание към 25 април 2016 г.Поместен е Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с който се урежда изпълнението на наказан Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) По принцип този закон не се „пада" при решаването на казуса. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Author: User Last modified by: User Created Date: 12/18/2010 11:09:00 AM Company: My Other titles: Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 3. Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от ... Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража: МС: 06/08/15: Оптимизация на разходите. ЗИД: Закона за убежището и бежанците: МС: 06/08/15 Главният прокурор Иван Гешев отправи предложение до министъра на правосъдието Данаил Кирилов да упражни правомощията си, като инициира законови промени в Закона за изпълнение на наказанията и 30. За обвързването на режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода с типа на затворническото заведение в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. лишаване от свобода. Това следва от нормата на чл.228, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), според...