Безплатна електронна библиотека

Закон за горите/ 2. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,94
ISBN: 978-954-730-785-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Закон за горите/ 2. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

В това издание са поместени са Законът за горите и Законът за защитените територии,както и извлечения от Закона за опазване на околната среда и от Законаза биологичното разнообразие в частта им, уреждаща условията и реда заизвършване на екологична оценка и на оценка на въздействието върхуоколната среда, за обявяването и промените в защитените зони и заизвършването на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти иинвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитенитезони.Включен е и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Текстоветеса анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, спрепращания между правни норми, включени в сборника, и към актове поприлагането им.

...тписаните лица, не се разглеждат за срок една година след влизането в сила на заповедта за отписване ... Закони | Министерство на земеделието, храните и горите ... . Книга » Закон за горите 2012 ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите - ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Раздел i. Гори и горски фонд Чл. 1. (1) С ... ЗАКОН за горите | МРРБ ... . 19 от 8 март 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Раздел i. Гори и горски фонд Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията ... (2) (Нова - ДВ, бр. 133 от 1998 г., доп., бр. 77 от 2002 г.) Разпоредбите на този закон не се отнасят за горите и земите от горския фонд в защитените територии - изключителна държавна собственост, освен в 175 резултата за "Закон за горите" ... Визия за горите готвят заедно бизнесът, ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд PDF файл, 1,2 MB, качен на 08.10.2018 върху горите, земите и водните площи, включени в защитените територии по този закон, е публична. (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Чужди държави не могат да придобиват право на собственост върху Закон за горите сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. За нас: Цени и доставка ... 2. издание - към 20 август 2012 г. ... Закон за горите ⚫ от 978-954-730-714-8 【Сиби】 57356 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Спорни дърводобивни поправки се прокраднаха и в променения Закон за горите. ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Определен е териториалният обхват на дейност на новите 6 държавни горски предприятия и техните седалища на основание новия Закон за горите, съобщават от земеделското министерство. 2. актуализирано издание към 18 април 2017 г. ... В сборника са поместени Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, и Хартата на основните ... (1) За всички обекти по чл.140, ал. 1, т. 2 и за обслужващите сгради към въжени линии, ски-писти, лифтове, влекове и паркинги по т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за горите се изготвя частично ... Министърът на земеделието, храните и горите с наредба определя изискванията за директни доставки по чл. 2, параграф 2, бук...