Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на предприятието- дванадесето основно преработено и допълнено изданиe - Даниела Дурина

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,29
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Даниела Дурина

Тук ще намерите книгата Счетоводство на предприятието- дванадесето основно преработено и допълнено изданиe pdf

Описание:

...о счето Документ от ... интернет книжарница и онлайн книжарница - книги, счетоводна, икономическа, правна литература, нормативни актове и учебници СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 02/10/2013 РАЗДЕЛ i ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ 1 ... Bookyard.idg.bg | Издателства ... .Обща характеристика на капиталите 1.1 Същност - абстрактна величина която представлява паричен израз по стойността на Отчитане на Основният капитал,Отчитане на резервният капитал, Отчитане на финансовия резултат,Отчитан ... PDF Счетоводство на предприятието, 17-то издание ... .Обща характеристика на капиталите 1.1 Същност - абстрактна величина която представлява паричен израз по стойността на Отчитане на Основният капитал,Отчитане на резервният капитал, Отчитане на финансовия резултат,Отчитане на придобиването на ДМА,Отчитане на амортизацията и преоценката на ДМА,Отчитане на придобиването ... Придобиването на ДМА основно може да се раздели на два етапа: при създаването на предприятието, т.е. като непарична вноска в основен капитал и при функциониращо предприятие. Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител на строително предприятие, Представя ме Ви четвъртото, основно преработено и допълнено издание: книгата „ Счетоводство на строителното предприятие " с автор експерт Евгени Рангелов. Съгласно приетата от предприятието Счетоводна Политика и Индивидуален Сметкоплан за отчитане на амортизируемите активи и амортизациите, стоково-материалните запаси и разходите, ще се използват следните ... В изданието се разглеждат най-важните въпроси на организацията и методологията на счетоводството в предприятията със стопанска дейност. Всички въпроси на счетоводното отчитане основно са подчинени на изискванията ... на предприятието се основава на специфични и общи нормативни актове и документи. ... европейското. МСС са 41, от които 32 действащи. Всеки МСС съдържа основно . следните части: ... Счетоводство и ... Курс по счетоводство на предприятието ... Pазpабoткитe в наcтoящoтo изданиe cа cъoбpазeни c пpoмeнитe - измeнeния и дoпълнeния в Закoна за cчeтoвoдcтвoтo, в Мeждунаpoднитe... 2011 . Меки корици . І. Отчитане на основния и допълнителния капитал Собственият капитал е най-важният отчетен обек...