Безплатна електронна библиотека

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,62
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ pdf, който ще намерите тук

Описание:

...ция и редът за осъществяване на техническия надзор на: Сайтът sek-bg ... PDF БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪДОВЕ РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ ... .com използва "бисквитки", за да Ви улесни при използването му. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. инсталациите и уредите за природен газ. 4.2. Обезопасяване на кот ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . инсталациите и уредите за природен газ. 4.2. Обезопасяване на котелното помещение Съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните Дълбочината на полагане на подземните газопроводи и разстоянията между тях и други технически проводи и съоръжения са съгласно Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на ... БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪДОВЕ РАБОТЕЩИ ПОД НАЛЯГАНЕ НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, В сила от 19.08.2008г. За много години :) Съгласно Чл. 56. (1), т.3 „Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6 са длъжни да извършват и документират инструктажа и проверката на знанията по чл ... Държавен вестник, брой 50 от 17.vi. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ... НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ В сила от 23.10.2004 г. Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г. НАРЕДБА за изменение на Наредба № 41 от 2012 г.за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн ... НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2012 Г. ЗА ... и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и ... инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. ... Както показва името им, съоръженията с повишена опасност (СПО) са съоръжения, които при определени условия могат да представляват опасност за здравето и живота на ползвателите им. Всички те отговарят на специфични ... Всички водачи на кари, съгласно Наредба №1 от 10.04.2006 г. са задължени да поддържат и актуализират придобитата правоспособност на всеки 5 години (чл.6, т.2). Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар газопроводи, съоръженията и инсталациите за природен газ по чл. 1а, т. 1 - 7, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под ... Държавен вестник, брой 60 от 20.07.2018 г. С курсив са обозначени актовете, коит...