Безплатна електронна библиотека

Наредба за категоризиране на туристическите обекти

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,73
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Наредба за категоризиране на туристическите обекти pdf

Описание:

...екти , туристическите | 0 коментара Наредба за категоризиране на туристическите обекти ⚫ от 【Блестящ факел】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ... . ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) § 2. 3. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2005 Г. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, Издадена от Министъра на културата и туризма, Обн. ДВ. бр.59 от 19 ... PDF НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и ... ... . (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.) § 2. 3. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2005 Г. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, Издадена от Министъра на културата и туризма, Обн. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005 г., отм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007 г. НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЮНИ 2007 Г. Обща информация, процедури, такси и документи за категоризиране към Министерство на туризма - Наредба № 1/29.04.2015 г. и Приложения. НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни ... Отдел „Категоризация и контрол" осъществява дейността си въз основа на Правилника за организация на дейността на ОП „Туризъм", приет с Решение № 957/11.10.2007г. на Столичен общински съвет /СОС/ изменен с Решение № 555 от ... НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Приета с ПМС № 261 от 17.10.1996 г. Обн. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври Бланки на формуляри за подаване на категоризиране на места за настаняване Петък, 11 Декември 2015 17:19 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.129, ал.1, т.1 от Закона за туризма ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. Дата: 24.06.2020 Източник: Министерски съвет Прочетено: 46 Туристически обекти подлежащи на категоризация,Нормативни актове, уреждащи категоризацията на туристическите обекти.Органи, които определят категорията на туристическите обекти,Процедура по категоризиране на ... Публикуване на коментар. Абонамент за: Коментари за публикацията (Atom) Интересни статии из мрежата Наредба за категоризиране на туристическите обекти декември 28, 2009. Публикувано в категоризиране, наредба, обекти, ... МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА НАРЕДБА No 2 от 14 август 1998 г. за категоризиране на туристически обекти ( обн.,ДВ,бр.101 от 28 август 1998 г. ) Раздел I Общи положения Чл.1. С тази наредба се ... НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г.за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и Туристическите обекти, по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗТ са... Министерството на туризма въ...