Безплатна електронна библиотека

Наредба №6 и Наредба №7/комплект

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,46
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Наредба №6 и Наредба №7/комплект pdf

Описание:

...ЕДБА № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г ... DOC НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола ... ... . Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и условията за ползване на обществените сауни и хигиенните норми и изисквания, на които трябва да отговарят. Чл. 2. НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреж ... PDF НАРЕДБА 6 от 27.08.2013 г за условията и изискванията за ... ... . Чл. 2. НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се ... НАРЕДБА № 6 ... техническите изисквания на тази наредба и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност Приета с ПМС № 186 от 26.07.2019 г., обн., ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г., в с...