Безплатна електронна библиотека

Годишна данъчна декларация 2005

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,15
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Годишна данъчна декларация 2005 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...гласно изменението в Закона за данъците върху доходите на физическите, до 30 юни 2020 едноличните търговци подават годишна данъчна декларация и отчет за дейността, като следва да внесат дължимия данък ... forum.lex.bg • Виж темата - годишна данъчна декларация ... . В бр. 3 от 2013 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Даниела Нонина представя декларирането на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а. Кой подава ГДД и за какви доходи и/или ... Год ... Указание за попълване на справки от приложения на ... ... . "Счетоводство, данъци и право" Даниела Нонина представя декларирането на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - образец 2001 и образец 2001а. Кой подава ГДД и за какви доходи и/или ... Годишна Данъчна Декларация за 2009 год. на АЛФА ЕООД. по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Част iv - Данни за дейността на данъчно задълженото лице Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г. за физическите лица, които не са еднолични търговци. Срокът за ... Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО обр.1010 за Юридически лица Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО обр.1010 за Юридически лица. Изтегли от тук цялото съдържание! - 572 kb Годишна данъчна декларация за облагане на доходите се подава задължително, ако получавате доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси; реализирате облагаеми доходи от продажба на ... Декларация за облагане на доходите на физическите лица; Декларации за Интрастат оператори и др. Вижте повече информация и всички Е-Услуги с КЕП, предоставени от НАП. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия ... Лица подаващи декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, само по електронен път през 2020 г. Публикувано на 15.01.2020 Ве че ще подават само по електронен път, чрез интернет, всички самоосигуряващи се лица по ... 1504 София, ул. Панайот Волов № 2 Тел.: 02/ 9420 340, факс: 02/ 943 66 07 [email protected] www.is-bg.net ЕИК: 831641791 1 Електронна услуга за подаване на √ Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ √ Приложение No 1 - доходи от трудови правоотношения към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ Срокът за лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г., но са длъжни да представят ГОД за 2019 г., съгласно чл. 20, ал. 5, във вр. с ал. 1 и 4 от ЗСт, и подават ГОД ... Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица , с приложенията, справка за окончателният размер на осигурителният доход за 2012 г. и указания; Сваляне на прикачените файлове: Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г (образец 2001) за доходите на физическите лица (1580 Сваляния) Приложение 10 (образец 2010) - Ползване на данъчни облекчения (665 Сваляния)...