Безплатна електронна библиотека

Процедури по закона за устройството на територията

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,98
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Процедури по закона за устройството на територията epub книги безплатно

Описание:

... прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони 11 ... Създават единен регистър по устройството на територията с ... ... . Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 12. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА ... за обекти на територията на съответната община. ... още 25 години или са обекти на културно-историческо ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... . ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА ... за обекти на територията на съответната община. ... още 25 години или са обекти на културно-историческото наследство по смисъла на Закона за ... Народното събрание прекрои правилата в Закона за устройство на територията. От тук насетне всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат... Подпомага министъра при осъществяването на политиката по устройство на територията в неговата компетентност съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на ... Промените в Закона за устройството на територията от 2017 г., от които в крайна сметка се е ... 13. организира и назначава комисиите по приемането на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ в съответствие със Закона за устройството на територията; 14. Единен публичен регистър по устройството на територията ще ... актуализация и заличавания в регистрите за територията, за която отговарят. ... Проектът за изменение и допълнение на Закона за ... Съставителят на сборника "Съдебна практика по Закона за устройство на територията" Христина Недева е с петгодишна практика като юрисконсулт в Дирекцията за национален строителен контрол и заема тази длъжност при ... Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-68 от 2020 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. Закона за защита на класифицираната информация . Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) (1) Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, областните и общинските Законът за устройство на територията (ЗУТ) трябва да бъде изцяло заменен с един или дори с два нови закона - единия за устройство н...