Безплатна електронна библиотека

Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 - В. Христов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,50
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: В. Христов

Тук ще намерите книгата Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 pdf

Описание:

...е: 1.00 лв + 50 точки на база утвърдения със заповед № ЗМФ -60 от 20 ... PDF ОБЩИНА ЛОМ ... .01.2005 г. на министъра на финансите Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г. За осигуряване по детайлна информация във връзка с вземане на Амортизация на дълготрайни нематериални активи . Група 26 - Дългосрочни вземания и заеми 262 Дългосрочни взема ... ODIT.info - Дискусия - Сметколпан ... . Група 26 - Дългосрочни вземания и заеми 262 Дългосрочни вземания и предоставени заеми на нефинансови предприятия и други клиенти 263 За целите на този закон предприятия са: 1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) търговците по смисъла на ... документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване ... Същност на счетоводството. В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса", тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и ... 5. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в този закон и утвърден от ръководството на предприятието индивидуален сметкоплан. (2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01 ... Сметкоплан на Стопанските предприятия 2005 Издателство: Нова Звезда Автор: В. - Сметкоплан на бюджетните организации (СБО) от 01.01.2015 г. - указания за счетоводното отчитане на стопанските операции, регламентирани с ДДС № 14 от...