Безплатна електронна библиотека

Наредба за категоризиране на туристическите обекти 2004

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,5
ISBN: 9549130614
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Наредба за категоризиране на туристическите обекти 2004 epub книги безплатно

Описание:

...ежат местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им ... Наредба за категоризиране на туристическите хижи ... ... . Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване ... НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В сила от 07.01.2005 г. Пр ... PDF НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и ... ... ... НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В сила от 07.01.2005 г. Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г. На основание чл. 144 от Закона за туризма заявления-декларации за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях ... 3. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2005 Г. ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, Издадена от Министъра на културата и туризма, Обн. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005 г., отм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007 г. НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЮНИ 2007 Г. НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г.за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА НАРЕДБА No 2 от 14 август 1998 г. за категоризиране на туристически обекти ( обн.,ДВ,бр.101 от 28 август 1998 г. ) Раздел I Общи положения Чл.1. С тази наредба се ... заведенията за хранене и развлечения и средствата за подслон и местата за настаняване - ДВ, бр. 95 от 2002 г. - Наредбата за категоризиране на туристическите обекти....