Безплатна електронна библиотека

Закон за здравето. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина / 2004

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,28
ISBN: 28002
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за здравето. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина / 2004 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...Още по темата: ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА ; УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ ... Народно събрание на Република България - Парламентарни комисии ... . 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ... Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, 454-01-129 от 25/11/2004 г. Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2006г. Закон за лечебните заведения. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната меди ... История на лекарствената регулация в България ... . Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за бюджета на НЗОК за 2006г. Закон за лечебните заведения. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. (3) Аптеките са здравни заведения със статут и дейност, определени със Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Чл. 22. в хуманната медицина, изменен и допълнен като Закон за Лекарствата и Аптеките в Хуманната Медицина (ЗЛАХМ) през 2000г. и 2002г. До излизането на ЗЛАХМ фармацевтичният сектор се регулираше чрез ... осигуряващ развитието на тази сфера е Закон за Здравето , обнародван в ДВ от10.08.2004,който влиза в сила от 01.01.2005г.По . ... по този закон и Закона за лекарствата и аптеките в хуманната . От 1 януари 2007 год. предвиждаме да влезе в сила нов Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина Закон за здравето. Чл. 19. (1) Държавният здравен контрол се извършва систематично ­ без предварително ... 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г. ... лекарствата по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в ... замърсяването на храните или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на ... В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение трето: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от ... Закон за здравето. Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина / 2004. Издателство: Нова Звезда. 3,50 лв. Детайли. Закон за обществените прочъки.Правилник за прилагане на ЗОП/комплект ... ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила ... здравните заведения по този закон и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина , както и държавните , общинските и обществените органи и ... Участие при разработването на нов Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и нов Закон за медицинските изделия. С бурни дебати в парламентарната здравна комисия беше приет на първо четене проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина снощи. Най-големи възражения предизвикаха ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Хli Народно събрание на 9 декември 2009 г. Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и актовете на съборите, Закон за закрила на детето, Събиране на вземания по ДОО и ЗО по реда на ДОПК, Закон за ......