Безплатна електронна библиотека

Правата на детето. Социално-педагогически измерения - Цецка Коларова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,28
ISBN: 9540719690
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цецка Коларова

Насладете се да четете Правата на детето. Социално-педагогически измерения Цецка Коларова epub книги безплатно

Описание:

...а на човека (и в частност на детето) са методологията на гражданското поведение ... Как се стигна до приемането на Закона за закрила на детето ... ... . ясно идентифицира подкрепата на правата на детето като отделна материя, заслужаваща специфични действия. На основание чл. 136 и 137 от Договора от Амстердам от 1997 г. измерения на съвременното социално поведение. Много учители откриха, именно в ... Държавната агенция за закрила на детето започна проверки в ... ... . измерения на съвременното социално поведение. Много учители откриха, именно в работата си, посветена на правата на детето, тези нови ресурси за детското развитие. Правата на детето могат да ориентират по-добре учителя по отношение на методологията на гражданското образование и на възможностите, които то разкрива за цялостното развитие на училището. Конвенцията на ООН е международен документ за правата на детето. Той въвежда редица норми, които трябва да се спазват. ... когато налага настаняване в социално-педагогически интернат или ... Проектът за Закон за детето беше предложен за обществено обсъждане през 2012 г., но не можа да бъде защитен от вносителите му - МТСП и МС. 21 Правата на детето при осиновяване. Международно осиновяване. 1 22 Правата на детето при настойничество и попечителство. 1 23 Право на детето на образование. свободното време като социално педагогически проблем ... човешка възраст • есе на тема правата на детето ... организация и управление на социалните дейности • правото на детето да се ... На български език: права на детето, конвенция на ООН за правата на детето, международно право, човешки права. На английски език: rights of the child, Convention on the Rights of the Child, human rights. Работата на SOS Детски селища е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. През 1989 година Конвенцията за правата на детето признава за първи път, че децата, т.е. всички хора под 18 години, са човешки същества, които имат нужда от специална грижа и внимание. Държавната агенция за закрила на детето започна проверка в 5 специални училища за деца с девиантно поведение - 3 възпитателни училища-интернати и 2 социално-педагогически интернати, възложена от Върховна ... резултат от провеждане на обучение по правата на детето със самите деца. Правата на детето e познавателна област, която не присъства пълноценно в нашите училищни програми . Международната мрежа за правата на детето е разработила набор от инструменти във връзка с правото на детето на правосъдие, съобразено с неговите интереси, включително примери за най-добри ... Здравейте! Чудесна статия! Материята е добре развита. Убягва ми обаче нещо. В чл.45, ал.4 от ЗЗакрД е визирано, че административно наказание се налага при нарушение на чл.8, ал.7, а не чл.8, ...