Безплатна електронна библиотека

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,26
ISBN: 9789547305373
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Насладете се да четете Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Колектив epub книги безплатно

Описание:

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването иборбата срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността надетските педагогически стаи, домовете за временно настаняване намалолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати исоциално-педагогическите интернати като специализирани заведения запревенция на асоциалното поведение на децата.

...образувания в нормативните актове регламентиращи „детското правосъдие" и лимитиране броя на делата, завършващи с присъда ... Местна комисия за борба срещу противообществените прояви ... ... ... МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ... Стремежът на екипа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на ... Консултативния кабинет е помощен орган на МКБППМН, съгласно чл.10 ал.2 от ЗБППМН., за организиране и провеждане на преванти ... Централна комисия за борба срещу противообществените ... ... ... Консултативния кабинет е помощен орган на МКБППМН, съгласно чл.10 ал.2 от ЗБППМН., за организиране и провеждане на превантивна и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните, чрез извършване на индивидуална и ... След навършване на 14-годишна възраст, в съответствие с Конвенцията на ООН и препоръките Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните, в Наказателния Кодекс е ... МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на ... на малолетните и непълнолетните. Председател, секретар и членове на МКБППМН, обществени възпитатели, Училищните ръководства и класни ръководели. В рамките на утвърдения бюджет Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Закон за борба срещу противообществените ... Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ⚫ от ... Тези мерки са предвидени в специалния Закон за борба с противо¬обществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). ... като уведоми за това местната комисия за борба срещу ... Книга » Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ... ОБЯВЛЕНИЕ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИЗГРЕВ", ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ" № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при ... ОБЛАСТ ВРАЦА. 3060 гр. Криводол, ул."Освобождение"№ 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: [email protected]