Безплатна електронна библиотека

Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2004 г. - Любка Ценова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,98
ISBN: 9549899561
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Любка Ценова

Тук ще намерите книгата Административни нарушения и наказания според данъчните закони 2004 г. pdf

Описание:

...ълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ се из- Профил на купувача ... административни нарушения и наказания - ИК "Труд и право" ... . Законът за обществените поръчки (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) продължава и разширява застъпеното в предишния ЗОП изискване за придаване на публичност на определени документи чрез ... Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври ... ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ... ... Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 92 от 28 ноември 1969 г., изм. ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г. Този закон и другите закони и укази, в които са предвидени административни наказания, се прилагат за всички административни нарушения, извършени на територията на Република България, на ... АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С НЗОК - ЧАСТ 2 М. Радева administrative violations and administrative sanctions in case of an infringement the contracts between ЗАКОН за административните нарушения и наказания ... Разпоредбите чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 и 3 от ЗНА в приложимата редакция (изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и чл. 77 от АПК са императивни и спазването на техните изисквания е задължително както при ... Строителство и довършителни работи. Информация за фирми и цени на вътрешни ремонти и довършителни работи. От 1998 г. до сега практиката и юриспруденцията показа особената важност на тази правна фигура, тъй като от нейното наличие в правния мир възникват основни обществени отношения, свързани с ......