Безплатна електронна библиотека

Указания на Министерството на финансите по годишна счетоводно и данъчно приключване. Становища по оценките и данъчно третиране на ДМА при прилагане на новото счетоводно законодателство

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,17
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Указания на Министерството на финансите по годишна счетоводно и данъчно приключване. Становища по оценките и данъчно третиране на ДМА при прилагане на новото счетоводно законодателство epub книги безплатно

Описание:

Препоръчваме още:Мая Бочева

...МО и осъществява окончателното разплащане на дължимите данъци, мита и такси от името ... PDF ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ... ... ... изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета. Промените в счетоводното законодателство за 2016 г. включват: Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закон за сче ... Книги • Онлайн книжарница Сиела | Ciela.com - Страница 824 ... . включват: Агенция по вписванията напомня на своите клиенти, че съгласно Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети са, както следва: Целта на Указанието е да даде разяснения и насоки за единното прилагане на разпоредбите на чл. 38 от Закона за счетоводството за публикуването на годишните финансови отчети и годишните ... Министерството на финансите е одобрило и предложението да има процедура за регистриране на инциденти и допускане на работа в "авариен режим" от търговците с горива. Да, видях го. Значи до сега съм била 24116007, а сега съм 34334001. Заплатата не ми промениха, но ми обясниха, че преди две години при сключване на договора имало допусната грешка при определяне на кода по НКПД и сега го били ... Финансови отчети на НЗОК и плащания по Себра Документи, свързани с годишното счетоводно приключване на 2012 г. Навигация В обсега на понятието чл.1, ал.2 на закона включва: - търговците по смисъла на Търговския закон (юридически и физически лица); - юридически лица, които не са търговци (лица, регистрирани по ... Счетоводство, контрол и финанси 2004 Уважаеми дами и господа, И през 2016 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. ще можете да подадете ... Общите просрочени задължения са намалени с 65,2%. Това става ясно от позицията на Министерството на финансите относно исканията за яснота по отношение на фискалната позиция на правителството. Счетоводна, данъчна и осигурителна информация. Безплатен достъп до актуална нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Форум за счетоводство. Формуляри, необходими в работата на всеки ... По смисъла на разпоредбата на § 1, т.30 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ извънтрудови правоотношения са тези извън посочените в §1 ... бюджета на Министерството на финансите. i.2. РАЗХОДИ Към 30.06.2017 година са отчетени разходи в размер на 22 579 312 лева, при утвърдени по уточнен план за 2017 г. - 120 337 675 лева....