Безплатна електронна библиотека

Закон за националната агенция за приходите - 2003 г.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,32
ISBN: 16710
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за националната агенция за приходите - 2003 г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...и трансфери на Националната агенция за приходите по чл ... PDF ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г ... ... . 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински ... Националната агенцията за приходите (НАП) e специализиран държавен орган към Министерски съвет за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.НАП започва работа на 1 януари 2006 г. и обединява събиран ... PDF ЗАКОН за Националната агенция за приходите ... .НАП започва работа на 1 януари 2006 г. и обединява събирането ... Чл. 6. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-15-00-4 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 5 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински ... Органите на Националната агенция за приходите проверяват дейността на обменните бюра и лицата по чл. 13, ал. 1, които не са търговски банки, като при осъществяване на проверките имат право: С недължимо платени до влизането в сила на този закон суми за публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, се погасяват задължения по реда на чл. 169, ал. 4 и 5, освен ... Закона за Националната агенция за приходите: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 20. 20. г. С чл. 9 от ЗБДОО за 2020 г. са определени следните размери на месечния ... Закон за Националната агенция за приходите Обн. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 ... ІІ. Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 01.01.2012 г. Със ЗБНЗОК за 201 2 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО): Закон за Националната агенция за приходите, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 1561.65 KB. Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 2420.97 KB. Закон за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 6773.51 KB Българския институт по метрология, Агенция „Митници", Националната агенция за приходите и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи икономическите дейности по чл. 2 ... ODIT.info - CIELA Нормативи - Закони - ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ... (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор ......